Generalforsamling 2020

 

 

Referat af generalforsamling d. 3.12.2020 kl 1930 hos DaVinti, Selde

Tilstede: 12 medlemmer

Formanden Ulla Simonsen (FM) bød velkommen.
FM erklærede generalforsamlingen lovlig jf. vedtægter og var selv dirigent.
1. Formanden orienterer
Velkomst til de fremmødte
Generalforsamlingen er udskudt til nu, grundet Corona pandemien.
Formandens beretning blev afviklet i tirsdags.
Bestyrelsen er træt og trækker sig.

2. Regnskab 2019.
Drift:
Indtægter     137.602,25 kr.
Udgifter        191.233,67 kr.
Underskud      53.631,42 kr.

Status:
1. januar 2019                        67.349,45 kr.
underskud 2019                     53.631,42 kr.
Saldo 31. december 2019    13.718,03 kr.  
Ingen bemærkninger     

3. Fremtidig indsats og indkomne forslag
Evt. ny bestyrelse opfordres til at videreføre aktiviteter.
Der var ingen forslag.
4  Fastsættelse af koningent
Uændret og blev ikke diskuteret
5. Valg til bestyrelse mv.
Einar Trie
Margrethe Møller
Johan Knickrehm
Suppleant: Niels Riis
Ingen nvalg til revisor.
6. Evenuelt
Der var tak til afgaaende bestyrelse.

Der blev serveret kaffe/the samt kage

Johan
Referent
Konstituering i bestyrelsen:
Formand: Einar Trie
Næstforemand: Margrethe Møller
Bestyrelsesmedlem: Johan Knickrehm
Suppleant: Niels Riis
Eksterne:
Regnskab: Birgitte Kaastrup
Info: Karin Knudsen
Godkendt

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her