VI KAN

I starten af 2018 dannedes aktionsgruppen VI KAN. Gruppen er Bo Futterup, Ole Nannerup, Berit Iversen og Karsten Svenningsen.  Formålet er udviklingsaktion på egnen.

Junget:  Simon Veile

Selde:  Birgitte   Callesen, Rita Pedersen,  Marinus Knudsen, Margrete Møller, Lisbeth Lausten,  Annelise Jørgensen, Herman Jensen, Torben Snedker, Birgit Snedker.

Fursundegnen:  Ulla Simonsen

Thorum og Åsted stillede ikke op.

1. møde var en introdution til tankerne og til de deltagerne, som rerpræsenterede forskellige  foreninger på egnen plus skolelederen og præsten

2. møde drejede sig om ny brug af de folkelige instituioner: skole, kirke, ældrehjem, småbøreninstitutionerne  samt Brugsen.   Her fremkom forskellige problemstillinger og der blev drøftet transport, tilflyttere, hussalg, turisme, cykelruter, ny idtræt, andelsbiler. Snakken, om vi er kendt  udenfor egnen, resulterede i en opremsning fra næsten alle:  der er relationer udenfor egnen, udenfor kommunen og udenfor landegrænserne. Jo, jo.

3. møde strammede nettet.  nu skal der dannes nogle mindre projekter. Forskellige emner blev luftet, og der var tilmelding til  1) hvordan kan Brugsen være de ældre behjælpelig med pengesager?   2) hvordan får vi sat infoTVskærme op i de fire byer + Hallen    3) Kirke og skole gik sammen om noget med børn.

4. Både kirke og skole havde ideer til børnesamarrangementer specielt omkring højtiderne.       Infoskærme har erhvervet den første store sum, og har snart et møde med  firmaet for at få budgettet på plads. flere penge skal søges.   Mødet indholdt derefter udelukkende organisering af borgermøde, hvor datoen blev ændret til 28.9, så vi kan nå ordentlig marketing.  Overskriften er   HVAD ER DET BEDSTE DER KAN SKE FOR FURSUNDEGNEN?  med mad, debat og børnepasning.

Stort borgermøde 28.9.18.

Hvad er det bedste der kan ske for Fursundegnen?
145 personer Fra Fursundegnen (Junget, Selde, Thorum og Åsted) mødtes i Fursundhallen for at tage stilling til dette spørgsmål.

De brugte første time til at snakke sig varme og betragte 14 udstillende foreninger.

Mens der duftede af dejlig mad startede mødeleder Tyge Mortensen (fremtidsforsker og højskoleforstander) med sjove beretninger fra andre små, specielle landsbysamfund.

Efter flæskestegen fik Tyge os til både at grine og blande os, så vi ikke sad sammen med nogle, vi kendte – troede han. Men snakket fik vi og ideer og tanker blev ved indtil vi nåede lukketid. 

”Den bedste måde at tænke fremtiden på, er at skabe den selv” sagde Tyge, og det ved vi, så det GØR VI.

Mødet følges op d. 15.11 hvor der atter er møde i Fursundhallen med deltagelse af borgmesteren, politikere, embedsmænd og repræsentanter fra fonde samt Jens Kr. Møller, formand for udvalget Levedygtige Landsbyer, et udvalg der lige er fremkommet med 17 gode forslag til videreudvikling af landdistrikterne.

9.10 Første konkretiserende møde efter borgermødet: Vi samlede op i flere større grupper: 1) vores boligtilbud og tilflyttere   2) børn og dagplejetilbud  3) de unge efter 18. år  4) kirkesti fra Eskov til Selde  5)  marketing om egnen  6) Fursundegnsskilt  7) læge "vagtskifte" - den tager Rita sig af.

12.11  Andet mødet, hvor vi prioriterede emnerne, og ud fra dem, kan spørge politikere og embedsfolk ved mødet d. 15.11.   

Emnet    -  Vores huse - Bo Futterup, Heman Jensen, Karsten Svednningsen:  en handlingsplan

             -   Marketing - Birgitte Callesen, Simon Veile, Tage Johannesen, Gunhild Juhr

             -   Kirkesti og cykelstier - Tage Johannesen, Torben Snedker, Ulla Simonsen

             -   Info skærme: ansøgning til landsbyudvalget om de sidste penge er til behandling sidst i november, hvorefter vi ved besked.  Ophængning i Junget Bytorv, Selde Brugs og Fursundhallen, Thorum gl. Købmandsgård og I Åsted i Bos udstillingvindue.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her