Østergaard

Borgens historie
Af arkivar Knud Erik Jakobsen,
Sundsøre Lokalhist. Arkiv

 

1390-1434 skriver Niels Krabbe sig til "Østerholm".
På den tid er herresædet i Gl.Åsted formodentligt opgivet og avlsbygningerne m.v. flyttet et par km mod syd. Her - på østerholmene umiddelbart øst for Nissum by og syd for Åsted kirke - opførte ridderen Lucas Krabbe o. 1500 det første befæstede stenhus på 9,5 x 7m, i to stokværk over en lav kælder.
1536 opførtes hovedfløjen mod syd med riddersal og portgennemgang. Det ældste stenhus indgår endnu som vestfløjen i det borganlæg, som sønnen Ivar Krabbe med byggerier o.1550 fuldførte til en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9x9 m - og med voldgrave og høje, omkransende volde.
Inden sin død i 1561 nåede Ivar Krabbe at få kompletteret godset, så han 4.7.1560 kunne få kgl. brev på birkeretten i Åsted sogn. Samtidig fik han også birkeret for Krabbesholm gods i Resen ved Skive. Birketinget i Åsted holdtes umiddelbart øst for kirken. Retterstedet - "Galgehøj" - lå i Gl.Åsted nær det gamle voldsted - og endnu meget synligt på lang afstand.
1688 sammenlagdes herreder og birker i Salling, med fælles tingsted på Bostrup Tinghøj ved Lyby kirke, hvor det gamle sysselting sagdes at være holdt.

www.middelalderborgen-oestergaard.dk

2016:     500 års jubilæums markering.

Støtteforeningen og mange borgere havde lagt et stort arbejde i at festligligøre året.

I juni blev der etableret et 3 dags middelaldermarked. Boder, musik, lege, spiserier i sol og køligt sommervejr.  Den store begivenhed var middelalderspillet "I Krabbeklør".  Teksten. kulisser, dragter og skuespillere var alle lokale folk.

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her