Læhegn

Når man kører i det (Vest)Jyske landskab, falder alle vore læhegn hurtigt i øjnene.

Da vinden er den altafgørende faktor for klimaet her i landet, har læhegnene en række funktioner: At skærme mod kulde og støj, at være tilholdssted for vildt og insekter, at være levested for vilde planter, at være spredningskorridorer for dyr og planter, at skabe rum i landskabet og at være smukke i sig selv.

Ikke mindst funktionen som vild natur er væsentlig for alle læhegn af levende planter

Et hegn er et stykke vild natur og skal have så meget ro som muligt, da hegnene også virker som ledelinjer i landskabet for vore forskellige vildtarter.

Landbrugsjorden til planteproduktion er kostbar, og landmændene vil naturlig nok gerne have så stort et udbytte så muligt af deres marker, men jeg vil gerne opfordre til at man i højere grad end nu, som et supplement til de allerede etablerede læhegn, bliver bedre til at tilplante de ”skæve” markhjørner, hvor nutidens kæmpestore maskiner har svært ved at komme til.

Rundt om de store el-master kunne man etablere de såkaldte ”Lærkehuller”. Simpelt hen undlade at tilså et område på f.eks. 4x4 m, så der opstår en plet med ukrudt og bar jord, hvor lærker og viber kan finde redeplads.

Og når man laver vildtpleje: Så husk bierne! – De mangler mange gange, efter rapsens afblomstring, steder at hente nektar.

Modeller for hegn

Der er tre hovedtyper af hegn:

Det enkelt-rækkede hegn fylder mindst muligt. Da det nødvendigvis må holdes klippet for at vær tæt, skal det bestå af samme planteart. Det giver en pænt ensartet hegnsflade, men det rummer også fare for, at hegnet kan dø, hvis en bestemt sygdom rammer planterne.

Det tre-rækkede hegn er for tiden den mest brugte hegnstype. Her kan man lade være med at klippe og derfor bruge forskellige arter i samme hegn med planteafstande mellem 1,25 og 1,50 m. Række- og planteafstanden bør først og fremmest tage hensyn til læ-virkningen, men derudover vil det være klogt at give plads til at køre mellem rækker og planter med redskaber. Træer og buske plantes, så de supplerer hinanden og hegnet får den længst mulige levetid. Nogle planter vil være ammetræer eller – buske.

Læbæltet er et mange-rækket hegn, som bruges på steder med et betydeligt areal til hegnet og skal have en fladevirkning med to randzoner. Det øger hegnets værdi i vildtplejen og i bevaring af biodiversitet i landskabet. Desuden skaber læbæltet et bedre og mere stabilt læ for de marker, som ligger bagved.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her