Vegetationer

JUNGET KRAT 

Junget krat er stort set uberørt af menneskehånd gennem århundreder. Den er det nærmeste, man kommer en tempereret urskov. Her træer og planter i alle livsfaser og i stor artsrigdom. Kampen om overlevelse udfolder sig med det samme man indtræder i skovens univers. Unikke arter er Elfenbenspadderokke, som indtil for 20 år siden fejlagtig var noteret i litteraturen til at have sin europæiske nordgrænse ved Vejle fjord.

Krattet

Krattet ligger på en østvendt skråning og man kommer fra 0 m o havet til 56 m over havet på en strækning på ca. 1,5 km. Stien er stærkt skrånende og absolut kun farbar efter længere tids tørvejr. Her er unikke oplevelser af blandet skov med ask som karaktertræ i den sydlige del og hassel i den nordlige del. Her blandet rødgran, eg, røn el, elm og bøg. Efeuen erobrer både unge og gamle træer i en heftig kamp om lyset. Det vestlige skovbryn ud til den dyrkede mark består af roser, slåen sammen med andre buske.
Erosionen og det stejlt skrånende terræn på molerbund og bund af plastisk ler vanskeliggør færdsel.

Beboerne passer nænsomt stien og gør den farbar med sav, når store træer har måttet lade livet og ligger på tværs af stien. Ligesom der enkelte steder er opsat reb til støtte.

Hasselkrattet mod nord har i enevældens tid været brugt til at skære ris til fletværk i ruderne i bindingsværkshusene. Mus og egern boltrer sig i den store nødderigdom fra haslerne.

Dyrelivet er mangfoldigt en artsrig fuglefauna, ligesom grave til ræv og grævling kan ses i skrænterne. Dertil de små og livgivende skovsøer og kildevæld.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her