Dyrelivet

 

Bierne

I Danmark er der foruden honningbien ca. 275 arter af vilde bier, hvoraf 29 er humlebier og 246 er fordelt på forskellige former på bier, der enten lever alene eller i flokke.
Heraf benyttes kun de kendte Honningbier til biavl.

Oprindeligt var det i hule træer og lignende honningbien levede, men i dag er det mest almindeligt, at den holdes som husdyr.
Honningbien vil næppe overleve i Danmark eller store dele af Europa uden hjælp fra de mennesker, som har biavl som levebrød eller hobby. Dette skyldes især en mide, som er indslæbt fra Asien, nemlig Varroamiden.

I Danmark har vi kun 20 % af de bier, der skal til alene for at bestøve alle rapsmarkerne. Ligeledes kan man se på frugttræerne, om de bliver tilstrækkeligt bestøvede. De vil blive mindre og få skæve former. Det er fordi, at alle frugtanlæggene ved blomsten bliver befrugtede. F.eks skal nogle arter af jordbær besøges omkring 20 gange, for at give et stort og sundt jordbær.

Ligeledes er den danske blomsterfauna blevet stærkt reduceret i de sidste 50 år, hvilket forringer deres og mange andre arter af insekters leve vilkår. I det danske landskab er der kun 10% procent af den vilde “ukrudtsflora”, af hvad der var for 40- 50 år siden.

Hovedparten af de danske hobby biavlere er medlem af Dansk Biavlerforening.

Her i omegnen er der 3 hobby biavlere:
Kresten Korsgaard. Risum.
Lars Borg. Floutrup.
Tage S. Johannessen. Junget.
1. Erhvervs biavler:
Bruno H. Larsen. Thorum.


At være biavler handler ikke kun om, at score biernes honning, men i særdeleshed også om at passe bierne og skabe så gode betingelser for bierne som muligt.

Denne form for hushold, giver også andre positive gevinster: Bedre og større udbytte ved plante og frugtavl. En større arts rigdom ved de vilde planter, der resulterer i en større insektfauna og derved komme de fugle og dyr, som lever af dem, til gode.

Vi håber, at der vil komme flere biavlere i fremtiden, som vil være med til, at fremme de forhold, som her er blevet nævnt.
Hvis man skulle få lyst til at vide mere om Biavl, kan man altid henvende sig til Kresten og Tage, vi vil altid være behjælpelige, så godt vi kan.
 

 

Muldvarper

gode råd efterlyses, så giv dit besyv med

 

Mårhunden

Mårhunden er set her på egnen. Da den er adræt og altædende, vil fra officiel side hæmme
dens udbredelse, og man beder derfor befolkningen om at melde, hvor og hvornår man har set en.

Jan Bjergaard Rasmussen

Danmarks Jægerforbund
Reguleringsjæger
40196246
mail adresse: raccondog@live.dk 

Her kan du ser mere om mårhunden.

 

Rådyr

Vi har mange rådyr I området, men der er efterhånden også en del dådyr. De er smukke og graciøse at betragte, men de spiser vores elskede gevækster!  - og det er ikke alle, der er glade for det.

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her