Referat 07.01.2020

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Bestyrelsesmøde på Selde Ældrecenter,

tirsdag d. 7. januar 2020, kl. 8.30

Fraværende:

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1.

Godkendelse af referat fra 9.09.19

 

Godkendt

2.

Team koordinator

 

Der er lavet et aktivitetsudvalg. Grete, Lone og Irene.

Tine er stadigt koordinator både i Selde og Jebjerg.

Når der sættes opslag på dørene så gerne kun 1 stk.

Ellen R. skal have besked når nogen dør – så der kan gives buket. Skrives i proceduren.

3.

Leder informerer

 

Startet en SSA i aftenvagt – vi kører brutto normering.

Har fået SSA elev.

Vi sørger selv for rengøringen, så det er personalet der sørger for rengøringen.

Rita spørger til GPS – der tages stilling hver gang det er ikke et problem at få GPS.

4.

Generalforsamling:

Dato f eks. Tirsdag den 11. februar kl. 16.30.

 

Annoncering:

 iflg. Vedtægter: senest 14 dage før ved opslag og ”Din kommune informerer”

 

På valg:

Hanne Hedegaard

Ingrid Svenningsen

Rita Pedersen

 

Suppleanter:

Bjarne Strøm

Margrete Møller

 

 

Ordstyrer/dirigent, jf. § 4,pkt 6

 

Centrets leder, Anne Mette Lynge Sørensen informerer

 

 

Der planlægges med generalforsamling, den 10. marts kl. 16.30.

 

Rita giver Conny besked så det sættes i avisen. Det kommer også ind på infoskærmene.

 

Ingen af dem på valg ønsker at genopstille.

 

 

 

Hanne spørger Bjarne og Margrete om de ønsker at genopstille.

 

 

 

Vi ordner selv ordstyrer og dirigent.

 

Informerer om ”året der gik”

 

Vi er vært ved smørrebrød. Rita bestiller.

 

5.

 

 

fortsat fra sidste møde, pkt. 5:

”Erindringsdans i efteråret”:

 

Iflg. referatet.: udsættes til start 2020.

Vi prøver med musik fra cd.,

onsdag den 4. marts kl. 15.00-16.30.

Der annonceres på infotavlen.

 

 

6.

Orientering fra Ældrerådet v/Herman Jensen

 

Herman er her ikke – Rita viser folderen fra ældrerådet, og spørger om vi kan få nogle og dele ud.

7.

Hanne Hedegårds deltagelse i kommunalt informationsmøde, 17.dec. 2019 om ”udvikling af samskabelse og frivillighed”

  • For at udvikle frivillighedsområdet i Pleje & omsorg

 

Hanne deltog i infomødet. Der blev orienteret om strategiplanen. Udvikling af samskabelse og frivillighed. Arbejdsgruppen informerede omkring arbejdet. Tanken er at der skal være tovholdere for at få et bedre samarbejde. Der er tænkt årligt frivilligheds-forum. Strategien er ikke færdig, der kommer mere.

8.

Hanne H. og Ritas deltagelse i opstartsmøde, 19. sept. i Jebjerg, om etablering af pårørendegrupper i Skive Kommune, som Kirsten Fiil orienterede os om på sidste møde (pkt.1)

 

Opstartsmødet med Kirsten Fiil i Jebjerg.

Kirsten har været rundt i kommunen og informere. Der er lavet informationsmateriale som sendes ud.

Der er datoer på møder for alle der ønsker at høre mere.

Det forsøges at lave møder både i Skive, Balling og Roslev. Der informeres om møderne i avisen.

Rita prøver at få nogle af brochurene, som kan ligge til pårørende.

9.

Fortsættelse af del af pkt. 4 fra sidste møde:

Der efterspørges indbydelser pr. mail til pårørende –

 

Anne Mette spørger Conny om vi kan lægge aktivitetskalenderen ind på hjemmesiden. Så informeres pårørende om, at de kan kigge der.

9.

Formand informerer

 

 Rita informerer om at dagplejen kommer den sidste fredag i hver måned.

Line, Skive bibl. kommer og læser for os x 1 i mdr.

Rita vil gerne, at der koordineres med, at det ikke er torsdag, der laves arrangementer, pga. gymnastikken.

Julegudstjenesten blev ændret til, at det var her, da varmen i kirken ikke duede.

Bestyrelsen pyntede til jul. Der er sat personale til at tage ned.

I samarbejde med Venne-og pensionistforeningen, er der givet 500 kr. til fyrværkeri nytårsaften, hvor gæster blev inviteret indenfor i dagligstuen til kaffe.

 

Skal stolene i fællesstuen ombetrækkes? Der er 6.591 kr. på budgettet fra 2019. Det koster 9000 kr. hvis sæderne tages af og leveres/hentes.

 

Kontaktrådet vil give 5.000 kr. Tine og Anne Mette søger penge fra fonde. Melder tilbage til Rita.

Farve på stolesæderne besluttes af husets aktivitetsudvalg.

 

10

Eventuelt

 

Intet til evt.

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her