Trolderuten i Junget

28-07-2014

 

Troldene har været på besøg i Junget.

Junget er en lille landsby, der ligger i Nordøstsalling.
Der er den flotteste udsigt ned over kornmarkerne til kysten ved Skive Fjord.
Her har troldene sat fodspor ned mod sumpen. 

I Junget har troldene sat 6 fodspor, vi kan finde.
Det første fodspor er ved Campingpladsen Salling Camping.
Du skal altid gå i den retning tæerne peger.
Trolden Grolle fortæller hvad du skal gøre ved hvert fodspor.
Du skal lidt længere ned på siden.

Byen Junget er en gammel landsby.
Engang tilhørte al jorden herregården Jungetgård, som ligger lidt længere ned ad vejen.
Det er en flot hvid bygning med kamtakkede gavle, og bygningerne er mange hundrede år gamle.
Du kan få et glimt af de hvide bygninger, når du går lidt lidt ad vejen.
Den ligger gemt bag nogle træer.

Hovedbygningen er en vinkelbygning opført på kampestenssokkel.
De to fløje ligger skævt i forhold til verdenshjørnerne, men de omtales som sydfløjen og østfløjen.
Bedst bevaret er det søndre hus, der ud mod voldgraven har mur af munkesten med spor efter karnapper, mens muren ind til gården er af bindingsværk.
Huset er næsten 500 år gammelt.
Det blev bygget af herman Skeel.

Herman Skeel havde i sin ungdom studeret ved udenlandske universiteter, og i 1552 blev han udnævnt til landsdommer i Nørrejylland.
Da han døde i 1555, blev den nyopførte Jungetgård overtaget af hans søn Albret Skeel.
Han blev nemt hidsig, og han førte mange retsager, fordi han blev uvenner med næsten alle.
Han blev i 1609 henrettet i Horsens, fordi han havde stukket en mand ned under en retssag i Viborg.

1634-72 ejede Hans Steensen Bille Jungetgård, der på hans tid nåede sin største udstrækning.
Det var på den tid, hvor bøndergårdene blev ejet af herremanden.
Han ansatte bønderne som fæstere, der boede på fæstegårde i landbyen.
For at få lov til at bo på gårdene skulle bønderne arbejde hårdt for herremanden.
Det blev særlig slemt i en periode, der blev kaldt Stavnsbåndet.
Da var det forbudt for bønderne at flytte fra gårdene og arbejde et andet sted, hvis de var mellem 9 år og 42 år.

Indtægterne fra gårdene kaldte man tønder hartkorn.
I alt 530 tønder hartkorn børndergods hørte til Jungetgård, mens selve hovedgårdens hartkorn var på 48 tønder.

I 1660´erne var Jungetgård den herregård, der havde den største besætning, det vil sige kvæg og heste.
I 1909 blev Jungetgård solgt til udstykning, og de store avlsbygninger blev revet ned.
Tilbage blev kun ca. 50 tdr. land.


 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her