Junget

1. del

Junget folkene arbejder ud fra det grundlag, Birgitte står for:

-   et torv på de frilagte grunde af mursten fra de nedrevne huse.

Ud fra den form, som teglværk, Junget havde istarten af 1900, havde, ønsker vi at forme en væg mod vest som læ og baggrund for ene grøn overdækket bål- og grillplads.Den skal hænge sammen med

-   Frysehuset, der indrettes til minibymuseum, hvor man bl.a. kan se lyd og foto fra fjorden

-   hvis husene i starten af Savværksvej bliver fjernet, ønskes grønne vækster, bl.a. med træ fra Junget Krat.

-   op gennem krattet kommer skov- og jordtrolde.

-   noget med solceller og bevægelse

-   p-plads til en bil og cykler

-   evt. hus af genbrugsmaterialer på Ann' Peters' grund.

 

Der har været en del møder (se referater), nu kommer

2.del

Ved mødet i novb. - 16 fremlagde Birgitte sine planer. De sten, der er blevet opmagasineret efter nedrivning af de gamle huse, skulle lægges som konturflader som husene lå = store grønne områder ændres til gamle sten i mønstre/mosaik. De indbefattede på ingen punkter hvad vi havde snakket om ved de 5 møder i Åsted. Da det så kom frem, at vi selv skulle lægge de mange sten og siden selv vedligeholde fladerne af sten, blev projektet skrinlagt.

Birgitte og Lene er gået i tænkebox og fremkommer med nye ideer. Møde i 2017..

2017.

Ved møde i marts mødte 9 borgere og Lene, Birgitte og arkitekt Ib. Der blev fremlagt cirkelformede bygninger af genbrugssten i smukt mønster. Et udsigtstårn, et overdækket grillsted, en åben siddeplads med lævæg og et bålsted med siddeplads. Vi flyttede lidt på placeringerne, og bad om plads (2½m) mellem bygningerne samt sten omkring overgangen til græsset, så slåningen af græs kan foregå effektivt.

Resultatet

:

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her