referater

 

12.11. 18     Planlægning af stort borgermøde:  hvorfra vi prioriterede emnerne, og ud fra dem, kan spørge politikere og embedsfolk ved mødet d. 15.11.   

Emnet    -  Vores huse - Bo Futterup, Heman Jensen, Karsten Svednningsen:  en handlingsplan

             -   Marketing - Birgitte Callesen, Simon Veile, Tage Johannesen, Gunhild Juhr

             -   Kirkesti og cykelstier - Tage Johannesen, Torben Snedker, Ulla Simonsen

             -   Info skærme: ansøgning til landsbyudvalget om de sidste penge er til behandling sidst i november, hvorefter vi ved besked.  Ophængning i Junget Bytorv, Selde Brugs og Fursundhallen, Thorum gl. Købmandsgård og I Åsted i Bos udstillingvindue.

 Første konkretiserende møde efter borgermødet: Vi samlede op i flere større grupper: 1) vores boligtilbud og tilflyttere   2) børn og dagplejetilbud  3) de unge efter 18. år  4) kirkesti fra Eskov til Selde  5)  marketing om egnen  6) Fursundegnsskilt  7) læge "vagtskifte" - den tager Rita sig af.

STARTDISKUTIONER

BOLIGGRUPPE

Når vi gerne vil tilbyde huse og i marketing vil fremhæve vores gode sider og det gode liv på landet, så er opgaven til næste møde, at fremkomme med udsagn, hvad disse ord betyder for os selv. Ordet kan være LANDSBYFÆLLESSKAB.

1.19    målsætning:  boliger til børnefamilier som ønsker at flytte til området. Det kræver et økonomisk selskab med kapital så der er handlemuligheder. Det kan være en ide med lejeboliger, så man kan finde ud af om man ønsker at bosætte sig i området.

5.19    Fælles økonomi så vi kan ”handle”.  Det er vigtigt med gode lejeboliger og nyere ejerboliger.

Transport – delebiler. Kan der findes anderledes måder for transport.19

MARKEDTINGGRUPPE

1.19    målsætning: intern og ekstern synlighed.   Den gode fortælling. Hvordan får vi den ud og hvilke medier kan vi bruge dertil.Hvordan "kobler" vi vore styrker så vi kan bruge hinanden på den gode måde.

5.19    Kan vi få lavet en APP som kan bruges af alle? Hvilke muligheder er der?

I forbindelse med at Skulpturlandsby Selde har vundet en pris - PARTNERSKABER FOR HANDLING-, så skal vi slå på at vi har fået prisen. Det skal frem i lyset og bruges. Ordene fællesskab og partnerskab.

”blomsterjohnny” er på med en ide om at påskepynte Selde Kirke og vil invitere DR1 til at sende påskegudstjenesten 2020 herfra.

Der er forskel på den interne og den eksterne markedsføring. (intern med alt hvad der sker fremadrettet – ekstern med de gode historier)

Læge:   Rita har haft kontakt til flere yngre læger som er nystartede i området, for at finde frem til hvad der"lokker" dem hertil. I samarbejde med grupperinger på Fur er der også kontakt til Aarhus universitet.
 

9.19   Der er omstrukturering: 

Vi har en deadline på nogle af de midler der er søgt hjem. Berit Bruunsgaard lægger op til at vi skal byde ind med ideer til hvad vi skal finde på. Der skal konkrete ting på bordet.

I den forbindelse prøver vi at spørge bordet rundt om hvilke ideer folk de sidder med.

  • Sommerhusbureau – mere lokal funderet.
  • Sti til Eskov Strandpark
  • Ældreboliger  -  i stedet for at vælte de to der er ved ældrecenteret, kan det måske laves om til en stor ældrevenligt hus. – der kan også være andre huse der kan bruges dertil.
  • Hallen vil lave et arrangement i samarbejde med Sundsøre Musikfestival engang i foråret.
  • Samarbejde på tværs af skoler og institutioner.
  • Fælles pasning af de mindste – puljepasning

Det resulterede i 3 faste arbejdsgrupper:

Boligområdet

Erhvervsområdet

Markedsføring – APP

11.19

Erhverv: ejendom til et udviklingshus er købt og der er undersøgt (BDO) hvordan det evt.  kan finansieres. (Furvej 90). Der vil være en del arbejde inden der kan komme til at køre, både inden der evt. kan bygges og igen efterfølgende. Næste del bliver at finde ud af med kommunen omkring afløb, lokalplan, landzonelovgivning osv.  TK foreslår at man starter med at kontakte kommunens planafdeling.

Boliger:  ejendomsmægler i området som er lykkedes med at sælge huse.  BF mener at vi måske selv skal finde ud af at finansiere hussalg i området. Axel Pallesen er i gang med at tage kontakt til Sønderborg for at få mere viden om hvordan de gør det. Skal vi have gang i alternative boformer?

Marketing:  der er gang i at undersøge hvordan man får lavet en videopræsentation af området. Gruppen er enige om hvilken vinkel der skal på og undersøger lige nu muligheder og priser.

1.20

Erhvervsgruppen

Besigtigelse på Furvej.

Yderligere brainstorm for stedet og et kort over stedet med muligheder indtegnet.

Dialog med Skive Kommunes myndigheds- og fagfolk.

BDO ”Oplæg til etablering af fælles investeringsselskab i Nordsalling” – Hvordan bruger vi det bedst videre? Kan/skal vi holde et borgermøde/temamøde om emnet, hvor der er facilitator fra BDO ol. med? Repræsentanter fra bank(er), andre fagfolk osv.? Hvor vi ”kommer videre” med, om der kan findes 40 – 100 borgere, der vil købe anparter à 1000 kr.? om der er borgere/erhvervsfolk, der vil stille den foreslåede lånekapital? Om der kan findes nogle, der vil sidde i en bestyrelse og være med til at lave vedtægter og danne anpartsselskabet: Nordsalling Udviklingsinvestering ApS?

Boliggruppen

BDO vejledning om etablering af fælles investeringsselskab er udarbejdet til brug for videre dialog i lokalområdet mv. (kan også bruges i erhvervsinvesteringssammenhænge).

Dialog med Sønderborg og evt. inspirationstur er under planlægning

Markedsføringsgruppen

Ide til film og tanker om udbredelse af film ligger i råskitse. Der arbejdes med at finde og hente tilbud på produktion og evt. tilknyttet markedsføring

Mange lokalområder laver pt. film, fordi det er en god måde at vise et lokalområde frem på. Samtidig er det et produkt, der kan vises og markedsføres alle steder – ikke mindst på de sociale medier. Kan/skal vi evt. lave en lille erfaringsopsamling på, hvordan de har gjort udvalgte steder og hvorfor, hvem de har brugt, og hvad det har kostet? Samt evt. hvad de oplever, at de får ud af det.

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her