Referat 22.5.2018

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Selde Plejecenter,

tirsdag d. 22. maj 2018, kl. 8.00

 

Fraværende:

 

Dagsorden                                Referat:

1. Godkendelse af referat  konstituerende møde, 15. marts 2018

Godkendt

2.Nyt fra Teamkoordinator

Jeanette deltog ikke på mødet.

3.Mål for 2018:

”Arbejde henimod, at flere får lavet aftaler om ”informeret samtykke”

Hvordan kommer vi i gang

Svært at forstå fremtidsfuldmagter. Rita spørger Jenny Pedersen om  man fra kommunens side har tænkt sig at informere omkring dette.

Jenny har også tilbudt at komme ud og fortælle omkring det. Forslag kunne være at der kom fokus på det i en avisartikel.

I forhold til informeret samtykke hvor vi i de sygeplejefaglige optegnelser beskriver hvem der varetager de helbredsmæssige interesser – så tager Anne Mette instruksen op på næste personalemøde.

Der er mulighed for at registrere livstestamente inde på sundhed.dk.

 

Dette registreres på rigshospitalet.

4.Erindringsdans

Dato

Eva og Benne Storgaard?

 

Dato den 12/10-18 kl. 10-11.30. God idé hvis der er ekstra personale med.

5.Nyt fra Ældrerådet

Herman informerer. Der har været meget omkring køkkenerne. Der er kommet en køkkenanalyse. Der er produktion på de 15 centre ud af 18 centre. Køkkenanalysen er ikke gennemskuelig.

 

6.Nyt fra Vennekredsen

 

Der er kommet nyt program for venneforeningen. Rita er ikke inviteret med længere. Er der en anden der skal med?

Thorkild vil gerne snakke med formanden for venneforeningen omkring fremtidigt samarbejde.

 

7.Lederen informerer:

1.Plejecenterlæge Selde

2.Demenshandleplan

3.”Fælleskaffe” – beboere

     + personale

4.Personalesituationen

 

 

Krarup er blevet plejecenterlæge pr. 1/5-18.

Der er lavet ny demenshandleplan – der udleveres eksemplarer.

 

 

Vi har haft fælleskaffe beboere og medarbejdere. Noget vi vil prøve at finde en struktur for hvor ofte.

 

Anni går på barsel efter sommerferien – vi har 1 langtidssygemelding.

8.Formanden informerer:

1.Fællesmødet ons 2. maj

   2018 i Glyngøre

2.Mødet med Ældreråd og

   Kontaktråd, samme dato

3.Budgetorientering med

   kommunen, (formand)

   20. juni 2018

 4.Fælles budgetmøde med

   Distrikt 1 og Fur (alle)

   Fredag den 29. 6. 2018

   kl.10-12 på Jebjerg Pleje-

   center.

5.Skive Bibliotek kommer

   igen, ons. 30. maj kl. 15

 

  1. Næste fællesmøde (2019) er i Jebjerg. Mange kontaktråd står også for underholdningen da der ikke er venneforeninger. Godt møde – virker til organiseringen er ved at være på plads. Der blev snakket omkring samarbejdet med ældresagen omkring fællesspisninger. Meget forskelligt hvordan det har været.

 

 

  1. Bedre bemanding på plejecentrene. Der er sat 4,8 mio af til det.

Orientering om en ny form for kontaktråd. Det drejer sig om økonomi, hvor hvert kontaktråd fremover ville skulle have en selvstændig ”pengekasse”, og dermed en kasserer og en revisor. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvorfra der kommer retningslinjer, der sendes ud til høring. Alle kontaktråd skal være enige om, at de ønsker ændringen. Derefter skal det på en generalforsamling. Ordningen tænkes at træde i kraft i 2019.

  1. obs dato ændret til den 20/6-18

4. Fælles møde med hele område 1 fredag den 29 juni kl. 10-12 Her er lokalMED og kontaktråd med.

 

9.Eventuelt

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her