Referat d. 19.6.2017

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Selde, mandag d. 19. juni 2017, kl. 9.00

 

Tilstede:

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1

Velkommen til team-koordinator, Jeannette

 

Jeanette ny teamkoordinator bydes velkommen og introducerer kort sig selv.

2

Godkendelse af referat fra 9. 2. 2017

 

Punkt om fordeling af opgaver.. Thorkild er spurgt og har sagt ja.

3

Folder, forslag vedhæftet

 

Kunne det evt. være en idé at få teamkoordinator ude og inde præsenteret heri.

Evt. center sygeplejerske og ledere.

Anne Mette undersøger om hjemmeplejen vil deltage. (har spurgt Inga og afventer tilbagemelding)

Venneforeningen spørges om de vil have et indlæg i.

Der tages sommerbilleder som kan være med i folderen. Evt. et billede af dagligstuen uden beboere.

4

Mål for 2017 – blev vi færdige?

 

Rita har spurgt kirken, skolen og dagplejen og alle er interesserede i et samarbejde.

Ritas forslag er at man nogle gange om året laver noget kun for beboerne her ex. Erindringsdans, fastelavn med dagplejen, leje bussen og jule/pyntedag. Gerne i samarbejde med området – skole, børnehave og dagpleje mm.

Rita spørger skolen om hvad der kunne være interesserede i, spørger legeledes dagplejen.

 

Fastelavn og generalforsamling i februar.

 

Erindringsdans i marts.

 

Udflugt evt. låne bussen i Glyngøre. Det kunne være en mulighed for at køre til Fur. Afventer da der er beboere der samler klip til at tage af sted.

 

Julearrangement en fredag i slut november eller først i december Dagplejens spørges hvornår de holder afslutning. Tidspunkt kl. 14.30.

Kunne evt. være med kaffe og pynte på stuerne. Evt. kunne der være en der læser en julehistorie.

5

Leje af ”Glyngøre” bussen

 

Der er lavet en folder. Der kan køres med beboere i huset.

 

6

Orienteringsmøde den 20. juni kl. 9.30 med Elsebeth Hummelgaard på Rådhuset, Skive

 

Foregår på sundhedshuset plan4 KL 9.30

7

Indbydelse til Kommunens budgetorientering, SAS 2018-2021, onsdag 21. juni kl. 16.oo (sendt til jer 31.5.17)

 

Hedemarken, Skyttevej 2, Skive.

 

Rita deltager

8

Fælles budgetmøde med Distrikt 1 og Fur

Mandag den 26. juni i Durup, k. 13-15

 

Her kan Rita ikke deltage, Betty deltager.

9

Fra mødet 16. jan 2017, Anne Mette orienterer, 3. afsnit:

”Ergo og fysioterapeut er ansat centralt (Skive) og kommer efter anmodning fra personalet.

Kan vi få indflydelse på en mere fast ordning og er det noget, vi skal arbejde videre med?

 

Mestringsterapeuterne tager ud på alle nye visiteringer hos boreger i eget hjem. Her undersøges hvorvidt borgerne kan gøres mere selvhjulpne evt. med hjælpemidler eller træning.

Personalet på centrene kontakter selv mestringsterapeuterne for råd og vejledning. Mestringsterapeuterne har også besøg hos borgerene på centrene efter henvendelse fra personalet.

10

Team-koordinatorens arbejde

  •  Hvor og hvordan står vi som Kontaktråd – samarbejdspartner m.m.

 

Jeanette får dagsordenen og kan komme med på de ounkter der hvor det giver mening.

11

Mere fra mødet 16. jan 2017, under Fælles drøftelser: Synlig ledelse, (f.eks) ved nyankomne beboere.

Ligger det (bl.a.) hos team-koordinatoren?

 

Teamkoordinatoren tager imod nye beboere.

 

Forslag er at der billede og navne på alle medarbejdere.

12

Nyt fra Ældrerådet v/ Herman

 

Herman er fraværende i dag. Har intet nyt.

13

Nyt fra Vennekredsen v/Rita

- Spis-sammen/fællesspisning - igen, igen

- Gudstjeneste – manglende opbakning

Spis sammen fællesspisning der kan ikke laves mad til andre i vores lille køkken.

 

Der mangles opbakning fra beboernes side. Det er jo frivilligt, og der er flere der melder fra.

14

Leder informerer

Evaluering af fordelingen mellem Karen Marie og Anne Mette. Fremover vil Karen Marie være primær leder i Selde og Anne Mette overtager så hele Jebjerg.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler plejehjems læger. Skive kommune forsøger at få det pr. 1/9-17. Indfasningen af plejehjemslæger, sker mellem 2016 og 2019 med hjælp fra 100 mio. kr. fra satspuljen.

 

Klippekortsordningen er i gang. Alle beboere får 45 min pr uge.

15

Formand informerer

  • Kirkekaffe
  • Limfjordsteatret, Teater pædagog

Kirkekaffen er på plads. Kirken har kaffe med og betaler for brødet. Vennekredsen indberetter x 2 årligt.

Teater pædagog – Jeanette og Rita snakkede med en pædagog fra limfjordsteatret hvor de gerne vil lave undervisning for sosu personale. De vil søge fonde – så det vil ikke koste stedet noget. De vil gerne have samtaler med nogle beboere.

Sosu skolerne i Herning og Skive er interesserede. Vi hører nærmere.

16

Evt.

Evaluering: Fællesmødet med Distrikt 1 og Fur kontakt råd

Borgermødet, 8. juni, med demens som temadrøftelse

Der sendes indbydelser til alle – så kan man selv melde til eller fra. Godt møde og dejligt at man kan udveksle erfaringer.

 

Borgermødet i Skive den 8. juni 2017 omkring demens, meget interessant og godt møde. Rita har fået indbydelser med omkring demensskole for pårørende. Rita sætter opslagene op i området.

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her