Referat 15.3.18

Konstituerende møde i Fursundegnens Kontaktråd

 

Selde, den 15. marts 2018, kl. 14.00

 

Fraværende: Hanne P.

 

Dagsorden                                Referat:

Velkommen til Anni, Anne Mette og Hanne

Rita byder velkommen.

Konstituering

Formand: Rita Pedersen

Næstformand: Betty Clausen

Kasserer: Hanne Hedegaard

 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referat godkendt

Fællesmøde ons 2. maj i Glyngøre

Dg.pkt. senest 26. marts

Kontaktrådene i hele område 1 er inviteret til fællesmøde i Glyngøre den 2. maj 2018 kl. 9.30.

Dagsorden punkter sendes til Rita senest 26/3. Rita tilmelder samlet for Selde. Sidste frit for tilmelding er den 26/4.

 

Fordeling af opgaver 

Kaffe, indkøb og borddækning: Betty og Ingrid

Opslag mm.:Thorkild og Rita

Skrivelser mm: Hanne og Rita

                                                                                           

Anni kan kontaktes ved brug for hjælp.

 

Mål for 2017 – opfyldt?

 

 

Mål for 2018

Målet for 2017 var hvordan kommer vi ud med kontaktrådets arbejde.

Der er lavet pjece og vi er på fursundegnen informerer.

 

Arbejde henimod, at flere får lavet aftaler om ”informeret samtykke”

 

Pjece

Mappe tilgængelig i centret

Hvordan med vores formål

Pjece ligger i en mappe, der ligger på samtlige stuer

 

 

Formålene gennemgås og vi opfylder dem.

 

Evaluering af generalforsamlingen

Beboere med?

Beboerne inviteres med. Formen aftales til næste år, da de måske kun skal være med til noget af generalforsmalingen.

Suppleanter med til møder

Suppleanter tilbydes at komme med.

Erindringsdans fre. 16.3. kl. 10 – 11.30

Eva og Benne Storgaard

Der går 3 personaler med til erindringsdansen den 16/3.

Nyt fra Ældrerådet

Herman sender fremover referater fra Ældrerådets møder til vores orientering.

Han er blevet vores repræsentant i Ældrerådet. Tidligere havde vi Ældrerådets formand.

 

Nyt fra Vennekredsen

Dato for generalforsamlingen er 27. marts

 

Lederen informerer

Ny leder Birgitte Gert i moråde 1 pr. 1. april 2018. Birgitte er primærleder i Durup og Breumgaard.

Fremadrettet kommer alle centre i Skive kommune til at hedde Plejecentre i stedet for Ældrecentre.

Belinda SSA er startet medio februar, Susanná SSA starter den 1. april og 3 mdr. frem. Stine SSA starter 1. april og Nanna SSH starter 1. april. Herudover er Anni SSH startet i november 2017. Vi har lige nu en SSA elev Tina.

 

Budgetorientering den 21. juni kl 16 for formanden for kontaktrådet.

 

Anne Mette vil prøve at have faste dage på Selde og faste dage på Jeberg Plejecentre.

 

Formanden informerer

 

Opfordring fra kommunen til ”Spis sammen i uge 17” videregivet til Venneforeningen.

Skive Bibliotek har stillet en bibliotekar til rådighed for oplæsning forskellige steder i kommunen. Vi har sagt ja tak og der blev læst i dagligstuen den 7. marts. Det gentages den 14. april, begge gange kl. 15.

Bibliotekets låneservice – se bilag, vedhæftet.

 

Opfordring til, at frivilliges arbejde påskønnes mere.

 

Eventuelt

Der blev opfordret til at forsøge at få 2 instruktøerer mere til stolegymnastikken. Kt.rådet tilbyder at betale kurset.

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her