Referat fra kontaktrådsmøde

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Bestyrelsesmøde på Selde Ældrecenter,

tirsdag d. 18. september 2018, kl. 8.00

 

Fraværende:

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1

Godkendelse af referat fra 15.03.18

Godkendt.

 

2

Nyt fra Teamkoordinator

Jeanette deltog ikke.

 

3.

Skal vi have lov til at blive gammel?

v/Hanne

Er det blevet for meget med mestring og den rehabiliterende tankegang. Ses der nok på den enkelte borger. Snak omkring hvordan personalet vurderer plejen af den enkelte borger.

4

Arrangementer:

a. Erindringsdans, 12. okt. kl. 10 – 11.30

musik med Eva Storgård og Benny

Deltagelse af alle?

Servering?

Hjælp fra medarbejderne?

Dans i 2019?

 

b. Invitation til ”Eftermiddagskaffe til be-boerne og pårørende”: gentages?

 

c.Invitation til ”Julehygge for beboere, pårør-ende og medarbejd.: dato, underholdning

 

d. Generalforsamling 2019:

dato, annoncering, orientering/underholdning

 

Jeanette prøver at få personale med til erindringsdans.

Der inviteres både udefra og inde.

Servering som sidst.

Stemning for at vi fortsætter erindringsdans i 2019.

 

 

 

 

B og c: Det kunne være en idé at holde en juleeftermiddag sidste weekend i november hvor der pyntes og de pårørende inviteres på gløg og æbleskiver kl. 14.30, sammen med leder og personale, som vil orientere om ”siden sidst”. Vi satser på lørdag den 24/11-18. Kontaktrådet køber blomster ind til at pynte i dagligstuen.

Betty og Hanne P. undersøger med musik.

Anne Mette laver invitation.

d. Generalforsamling i 2019 skal være i februar. Aftales nærmere til møde i november. Dato aftales i november, se under evt..

5

Nyt fra Ældrerådet v/ Herman

 

Herman deltog ikke.

Rita informerer om årets temadag den 13. december kl. 9-15 i Pulsen. Her tales der om fremtidsfuldmagter om eftermiddagen og der bliver adgang for alle, med tilmelding. Kl. 9-12 alm orientering fra kommunen, og evt. nyheder. Der er nedsat en gruppe der skal kigge på pårørende delen i ældre og værdighedspolitikken. Hanne repræsenterer kontaktrådene. Rita undersøger om hun også

kan deltage.

6

Nyt fra Venneforeningen v/Rita

 

Rita har ikke haft kontakt med dem siden sidst. Der er borgermøde den 28/9-18 i hallen. Rita deltager med en stand for ældreplejen, og venneforeningen vil stå ved siden af.

7

Leder informerer

 

Personale nyt:

Rikke B. Jørgensen SSH pr 1/7-18, Rikke er også forflytningsvejleder.

Laura pædagog pr. 1/7-18 skal på 8 ugers kursus på sosu skolen pr 1/10. Er i Annis barselsvikariat.

Dorte er ansat på flex 6 timer om ugen- hjælper i køkkenet.

Der skal ansættes ny leder i område 1 – Birgitte Gert har sagt sin stilling op, har været sygemeldt siden 23/8 med en skulder operation og når ikke at komme tilbage.

Ny center sygeplejerske – stilling slås op. Edel sygemeldt – lige nu er Jeanette sygeplejerske i 16 timer om ugen. Resten dækkes af de andre center sygeplejersker i området.

Ny ældrechef – stilling slås op.

Der er ansat” køkken piger” til weekenden.

8

Formand informerer:

 

a.Oplæsning fra Skive Bibliotek

b.Dukketeater

c. Samarbejde med dagplejen        

d. Teaterpædgog?

e. Borgermøde 28.9.18

f. Blomster m.m. på centret

g. Kirke- og kulturmedarbejder (blomst)

    samarbejde

h. gademedarbejder (SSP)

i. Ny hjemmeside for kommunens plejecentre

 

 

 

  1. Line kommer ca 1 gang om måneden om onsdagen. Næste gang 26. september. Kl. 15 i fællesstuen med kaffe.
  2. Dukketeater med Anne Østergaard kommer i dag kl. 15.00.
  3. Dagplejen kommer 1 gang om måneden i fællesrummet. Synger i fællesstuen for beboerne. Næste gang den 21/9-18 kl. 10.00
  4. Springes over
  5.  Se ovenstående
  6. Der indkøbes – men er der nogen der kan passe dem? Kunne det evt være en frivillig? Rita spørger på standen.
  7. Thomas er startet som kirke og kultur medarbejder. Sidder i lokalet ved siden af Brugsen. Der er givet en blomst som velkomst. Vil gerne samarbejde med kontaktrådet.
  8. Telefonnummer på SSP ”gade medarbejder” kan kontaktes hvis der er problemer med nogle unge mennesker. Hans nummer står i Brugsen.
  9. Hjemmesiden er i gang med at blive rettet til.

9

Evt.

Næste møde den 7. november 2018 kl. 8.00

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her