Referat fra konstituerende møde i kontaktrådet.

Konstituerende møde i Fursundegnens Kontaktråd

 

Selde, den 11. marts 2019, kl. 8.30 i fællesstuen

 

 

Afbud: Betty og Hanne P.

 

Dagsorden                                Referat:

 

Velkommen til

Bjarne Strøm

 

Bjarne er suppleant. Velkommen til ham.

Konstituering

Formand: Rita

Næstformand: Betty

Kasserer: Hanne H.

 

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

 

Godkendt

Evaluering af generalforsamlingen

 

Det gik fint, der kom flere end beregnet. Der var ikke underholdning i år, pga. afbud. Hvis der skal være noget næste år, så skal det være begrænset og kun 1 ting.

Mål for 2019

 

Fokus på at få uddannet 1 mere til stolegymnastik. Annoncering for at få det bredt mere ud.

Hanne H. er tovholder på dette.

Bedre samarbejde med udegruppen – invitere med til møder mm.

Manglende opfølgning af pkt. fra 2018?

 

Punkter gennemgås.

Beder administrativ medarbejder lave aktivitetsplan for hver måned.

Hvis der mangler noget til aktivitets årshjul, så sig det til Jeanette.

Erindringsdans 2019, dato

m.m.

 

Det skal være engang i maj måned. Betty sørger for underholdning/musik. Der kommer opslag i bl.a. ”kommunen informerer”

Nyt fra Ældrerådet

 

Intet nyt fra Herman.

Lederen informerer

 

Information om undersøgelse af brandsikkerhed på Skive Kommunes plejecentre.

 

Maj Milnner Nielsen er ansat som center sygeplejerske på 32 timer pr. 1/3-19.

Der er ansat 2 SSH pr. 1/4 og 1 SSA pr 1/5

Formanden informerer

 

Der er indkaldt til Budgetorientering for formand og næstformand.

Det er den 13. maj kl. 16.00 på Hedemarken.

Fællesmøde for alle kontaktråd i område 1 og Fur den 2. maj fra 9.30-11.30 i Jebjerg.

Folderen for kontaktrådet skal opdateres.

Eventuelt

 

Bjarne spørger til persondataloven – i forhold til hvad der må stå i vores folder.

 

Næste møde den 24. april 2019 kl 8.00-9.30 i Selde

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her