Referat fra generalforsamling 2019.

Generalforsamling i Fursundegnens kontaktråd:

Selde Ældrecenter tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.30

 

Dagsorden                                                                          Referat

  1. Valg af dirigent og referent

 

 

 

Vagn Raahede vælges til dirigent og Anne Mette Lynge Sørensen til referent.

 

Rita konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet og derved gældende. Der vælges stemmetællere hvis det bliver nødvendigt.

  1. Formandens beretning

 

Rita Riise Pedersen beretter. Se bilag

 

  1. Regnskabsaflæggelse

Vedlægges som bilag.

Regnskab gennemgås og der spørges til forslag til brug af pengene. Kom med forslag, det skal bare komme så mange til gode som muligt. Gerne 1 -2 mere til stolegymnastik - her vil kontaktrådet gerne betale for kursus.

  1. Indkomne forslag

Ingen

 

 

  1. Godkendelse af budget

Kommunens kontaktråd får hvert år 5.500 kr

og der forlanges ikke budgetlægning

 

  1. Valg af kontaktrådsmedlemmer

 

 

 

 

 

Betty Clausen og Anni Kristensen er på valg og vil gerne genvælges.

Tillykke til dem.

  1. Valg af suppleanter

 

 

 

 

 

 

Bjarne Strøm og Margrethe Møller vælges som suppleanter.

Bjarne Strøm som 1. suppleant

  1. Evt.

Der er intet til evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her