Referat fra 8.1.19

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Bestyrelsesmøde på Selde Ældrecenter,

tirsdag d. 8. jan 2019, kl. 8.30

 

Fraværende:

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1.

Godkendelse af referat fra 7.11.18

Godkendt

2.

Nyt fra Teamkoordinator

Jeanette informerer omkring oplevelsesmedarbejder – som kommer til Selde og får en snak med hende. Der er lavet et årshjul fra Selde Plejecenter, Jeanette informerer omkring det.

Oplevelsesmedarbejderen ser årshjulet og bliver spurgt om de kan byde ind. Venne foreningen får det også. Hvis man ønsker at byde ind med noget i forhold til at hjælpe, så skal man bare henvende sig til Jeanette.

3.

Generalforsamling: Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.30.

Smørrebrød?, bestilling

Kulturmedarbejder Th. Frydendahl Nielsen fortæller en historie.

 

På valg:

Betty Clausen, villig til genvalg?

Thorkild Ladegaard, ønsker ikke genvalg

Anni Kristensen (fejl sidste år, at der ikke blev skrevet for et år, ellers ”går det ikke op”, derefter normal, villig til genvalg?

 

Suppleanter:

Hanne Pedersen

Margrete Møller

 

Anne Mette har meldt ind til adm. medarbejder så det kan komme i avisen.

Der bestilles smørrebrød – ved ”kjøbenhavner kokken”. Rita bestiller 50 stk.

 

 

Betty genopstiller, Anni ønsker genvalg.

 

Hanne bliver spurgt om hun vil gå ind i kontaktrådet, det vil hun gerne.

 

Rita spørger om Margrete vil være suppleant.

 

 

Rita prøver at finde en ordstyrer.

4.

Suppleant?

Hanne P. spørger Karin Knudsen og Laila Pedersen om de ønsker at være suppleanter.

 

5.

Julehygge for beboere, pårørende d. 24.11

evaluering

Det var meget hyggeligt, selvom der ikke var mange pårørende. Gentages næste år.

 

6.

Leder informerer

Karen Marie Lidegaard har sagt sin stilling op pr 1/1-19. Charlotte L. Andersen som er leder i område 2 flytter til område 1 pr. 14/1-19.

Ældreudvalget kommer på rundtur i område 1 den 15. januar 2019. Kommer til Selde kl. 9.30.

Ny SSA startet den 1/1-19

 

 

7.

 

 

Formand informerer:

Fællesmødet 13.12.18 Pulsen:

Fremtidsfuldmagter

Oplevelsesagenter

 

Dagplejen – juletræ, m.m.

 

Luciaoptog 14.12 kl. 10

Skolen sang julen ind 20.12, kl. 10

 

Oplæsning fra Skive Bibliotek – Line fortsætter i 2019

 

Infoskærme

 

Persondataloven

 

 

Referat fra fællesmøde i pulsen sendt fra Rita.

Godt møde – nogle gode indslag.

 

 

 

Obs næste år at det aftales med dagplejen.

 

 

Rigtigt godt. Næste år måske skal beboerne sidde udenfor for at høre sangen. Ellers pakkes godt ind og åbne døren.

 

Der er indkøbt info skærme som stilles i bl.a. Brugsen. Kontaktrådet har givet 300 kr. til det.

 

Rita har spurgt Lena Haras omkring hvorvidt kommunen kunne lave noget info materiale omkring persondatalov til små foreninger. Lena Haras har lovet at spørge Lars Olesen omkring dette.

8.

Eventuelt

Intet til evt.

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her