Referat 7.11.2018

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Bestyrelsesmøde på Selde Ældrecenter,

onsdag d. 7. november 2018, kl. 8.00

 

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1.

Godkendelse af referat fra 18.09.18

Godkendt

2.

Nyt fra Teamkoordinator

Jeanette deltog ikke.

3.

Kt rådenes egen økonomi

Der er ikke noget nyt.

4.

Sikkerhedsregler i f.m. brand

Anne Mette gennemgår beredskabsplanen.

5.

Efterlysning af frivillige til gåture m.m. (Fursund.dk?). Frivilligkoordinator?

Hvad forstår vi ved det. En drøftelse af centrets forventning til en frivillig

 

Jeanette har spurgt om der kunne være frivillige der kunne gå tur med kørestol. Vi har fået en tilbagemelding fra en omkring at være frivillig.

God idé hvis der er en tovholder på de frivillige. Anne Mette tager det ind i personalegruppen og hører om der er en fra personalet der kunne være interesseret i at tage opgaven.

Der har været møde med kirkens medarbejder Thomas. Han vil gerne komme og synge med beboerne. Hver 2. uge fra det nye år.

Julegudstjeneste i kirken fra næste år.

6.

Arrangementer:

a  Erindringsdans, 12. okt. 2018 – evaluering

    Dans i 2019?

 

b. ”Julehygge for beboere, pårørende og

     medarbejdere.: dato 24.11?

     Underholdning. Invitation

 

c. Generalforsamling 2019:

    dato, annoncering,  

    orientering/underholdning    

 

  1. God formiddag, der var 6 fra centret og 7 udefra. Der har været gode tilbagemeldinger. Der kommer en forårsdans.
  2. Der er lavet en indbydelse. Kommer ud til beboerne. Kontaktrådet vil undersøge om der er en der kan spille den dag.
  3. Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 16.30. Generalforsamling med smørrebrød. Evt. kan Thomas fortælle en historie.

 

7.

Nyt fra Ældrerådet v/ Herman

Herman deltog ikke.

 

8.

Nyt fra Venneforeningen v/Rita

Der bliver julegudstjeneste i kirken næste år.

9.

Leder informerer

Ny Pleje og Visitationschef fra 1/12-18. Det er Lars Olesen, som tiltræder i stillingen. Lars er i dag ansat i Struer Kommune, hvor han er chef for Sundhed og Omsorg. Lars er 58 år og bosiddende med familie i Viborg Kommune.

Ny områdeleder i område 1 bliver pr. 1/12-18 Vanda Vestergaard. Vanda kommer fra en stilling som forstander ved diakon plejehjem i Herning Kommune. Har tidligere været leder af akutteam i Silkeborg. Vanda bor i Viborg.

Ny SSH Sanne er startet, derudover starter der en SSA Tina pr. 1/12-18.

Vi er i gang med at omlægge alle beboere til Fællessprog III. Alt personale er på kursus 1 dag her i efteråret, og 1 dag i foråret.

Sygeplejerske Jeanette Skov er her 16 timer om ugen. Vi er i gang med en løsning på de resterende timers sygepleje, så det er en fast sygeplejerske der kommer.

 

 

Formand informerer:

 

a  Borgermødet, 28. sept. 2018

 

b. Fællesmøde, dec. 13. i Balling.

    Indbydelse og opfordring til pårørende og

    medarbejdere om deltagelse i den åbne del

    kl. 15.30 – 18.00 ang. fremtidsfuldmagter?

 

c. Infoskærme

 

d. 15. nov. i Fursundhallen, kl. 17-21.30

    ”Levedygtige landsbyer”

     

Oplæsning fra Skive Bibliotek

Dagplejen        

Teaterpædagog?

 

 

 

  1. Der var 150 til mødet – godt møde. Mange gode input. Det tages op når der skal kigges på mål for næste år.
  2. Der er det årlige temadag for kontaktråd. Denne dag er der orientering om fremtidsfuldmagter. Indbydelse deles ud til beboerne. Kontaktrådet melder tilbage til Rita senest 1/12 hvis de vil med.
  3. Rita er blevet kontaktet at Ulla som spørger om Kontaktrådet vil være med i en infoskærm. Koster 300 kr, det er opstillet for foreningen for Fursundegnen. Dette tilsluttes fra kontaktrådet.
  4. Der er møde den 15/11-18 i Fursund hallen. Her kommer der politikere. Rita deltager for kontaktrådet.
  5. Der kommer bibliotek og læser op. Dagplejen har inviteret til juletræ den 30/11-18. Det er i forbindelse med bedsteforældredag.
  6. Rita informerer omkring Teaterpædagog, de er opstartet på Mors i et forsøg.

 

Rita informerer:

Læge Krarup stopper 1. april 2019.

 

10

Evt.

Hanne har været til møde omkring ældre og værdighedspolitikken.

Følgende er arbejdet med:

Der er lavet en arbejdsgruppe som skal arbejde med at forny ældre og værdighedspolitikken. Som en ny ”Pind” er pårørende kommet på.

Man er kommet frem til at der skal være tilbud om pårørende grupper.

Tilbud om pårørende samtaler.

Der har været talt om pårørende vejleder, info aften, kompetenceudvikling af medarbejdere. Bedre mulighed for akutaflastning. Hjælp til ledsagelse, praktiske opgaver.

Ældre og Værdighedspolitikken sendes til høring fra

Kommunen.

Næste møde er ved generalfosamlingen.

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her