Referat fra 24.4.19

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Bestyrelsesmøde på Selde Ældrecenter,

onsdag d. 24. april 2019, kl. 8.00 – 9.30

 

Fraværende:

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1.

Godkendelse af referat fra 11.03.19

 

 

2.

Målsætning 2019:

Samarbejde med udegruppen v/Inga

 

Kontaktrådet ønsker at fremme samarbejdet med udegruppen. Tidligere har udegruppen haft foldere med ud til borgerne i området.

Måske kan formålet med kontaktrådet formidles ved gymnastikken, hvor der er mange udefra.

Vigtigt, at vi kan lægge et politisk pres ved at bruge ældrerådet til bl.a. at udvide telefontiden, når man skal i kontakt med kommunen.

Inga vil informere udegruppen omkring kontaktrådenes funktion. Evt. på personalemøde.

Inga informerer kort omkring strukturen på udegrupperne.

3.

Aktivitetsplan for hver måned?

Deadline

 

Sendes til Conny Andersen eller Jeanette som sender videre. Deadline, senest en uge før den 1. i mdr. Conny mailer så til Jeanette som udskriver en månedsoversigt til ophæng på centret. Connys mail er: coan@skivekommune.dk.

4.

Fællesmødet i Jebjerg, 2. maj fra 9.30-11.30   

Pkt.?

 

Punkt kan være: ”brev til ældrerådet omkring telefon åbningstid ved kommunen.”

”Kriterier for lukning af ældreboliger”

Rita melder til.

5.

Folderen for kontaktrådet opdateres

 

Conny bedes om at opdatere og lave nye foldere i farver

6.

Erindringsdans

 

Mogens og Åge kommer og spiller harmonika, den 24. maj 2019, kl 10-ca 11.30.

7.

Leder informerer

 

Vi har haft brandtilsyn på alle plejecentre i Skive kommune, hvilket betyder at vi skal fjerne de fleste af vores møbler på gange, repos mm.

 

8.

Formand informerer:

 

Dagplejen, fortsat samarbejde

 

 

Oplæsning fra Skive Bibliotek – Line, 1. maj kl. 15

 

Samarbejde med skolen/kirken

 

 

 

 

 

 

 

Budgetorient. 13. maj kl.16,  Hedemarken

 

 

Dagplejen kommer den sidste fredag i hver måned. Nu syntes dagplejerne at samarbejdet ikke fungere så godt. Vi prøver igen, måske ændre tidspunktet til kl. 10.30?

 

 

 

Samarbejde med skole/kirke. Vi har bl.a. snakket omkring julegudstjeneste i kirken (tidligere aftalt med Thomas, kirkens kulturmedarbejder).

Venneforeningen har sat dato, den 20/12-19 til gudstjeneste på centret.  Rita vil spørge om det kan være i kirken og i samarbejde med kontaktrådet.

 

Rita deltager

 

8.

Eventuelt

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her