Referat d. 9.2.2017

Konstituerende møde i Fursundegnens Kontaktråd

 

Selde, torsdag den 9. februar 2017, kl. 13.00

 

Tilstede:

Fraværende Thorkild Ladefoged

Dagsorden                                Referat: Anne Mette

Konstituering

Ingen ændring fra 2016

Godkendelse af dagsorden

 

 

Dagsorden godkendt

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Opklaring i forhold til mestringsterapeuterne.

Valg af :

              Ordstyrer

              Referent

Slettes fra fremtidige dagsordner

Mål for 2017

 

Hvordan udbredes det? Evt. fursundegnen.dk

 

Øget fokus på samarbejde med frivillige organisationer – menighedsråd, idrætsforening, venneforening, fursundforeningen mm.

Rita vil nævne det på kirkeudviklingsmøde at kontaktrådet gerne vil samarbejde.

Vi skal være opmærksomme på at vi ikke overlapper med venneforeningens arrangementer, Kontaktrådet spørger venneforeningen når der arrangeres arrangementer. Rita er i gang med flere forskellige arrangementer, bl.a. om gamle lege.

 

Jule komsammen med pårørende – evt. pyntedag. Kunne være slut i november.

 

 

Fællesmøde i april, Selde

 

Fælles møde med alle kontaktråd i område 1. Anne Mette spørger Inga hvordan med Fur. Har de andre samarbejdspartnere?

 

Tilføjelse – Fur vil gerne med.

 

 

Denne gang skal det være i Selde. Planlægges til tirsdag den 2/5-17 kl. 9.30-11.30. Dagsorden sendes ud først i april. Rita laver indbydelse.

 

Fordeling af opgaver

 

Tovholder i opgaven – de må gerne uddelegere..

Kaffe, indkøb og borddækning: Betty og Ingrid.

Kontakt til ældrerådet: Herman

Køb af juleblomster: Betty

Behjælpelig med skrivelser mm: Hanne og Rita

Opslag i lokalområdet: Thorkild med assistance fra Rita. (Thorkild fraværende så han spørges)

Dagsorden, møder og kommunen informerer mm: Rita

Julepynt nedtages: Kan kontaktrådet tilbyde det? Måske bedre at pårørende vil hjælpe. Kunne det være sammen med pårørende. Aftales at det tages op på møde i efteråret.

 

Folder

 

Der skal laves ny folder. Kunne det evt. komme i velkomstpjecen fra centret spørger Betty.

Adm. medarbejdere i område 1 behjælpelige med at lave den.

Hanne og Rita beskriver kontaktrådets opgaver.

Venneforeningen spørges om de også vil have en side med. Rita spørger.

 

Budget/regnskab

 

Skal dette være et fast punkt?

Det behøves ikke – status ved behov.

 

Medarbejderrepræsentant

 

Kunne man skrive en mail til TR så de evt. kunne kommentere.

Anne Mette giver dagsorden til personalet.

Evt. en mulighed med team koordinator.

Referat til suppleanter

 

God idé at sende pr. mail både dagsorden og referat.

Info Fursundegnen.dk

 

Evt. dagsorden, formål og årsberetning kunne komme med.

Rita spørger hvordan man får noget på siden.

Nyt fra Ældrerådet

Møde 21. februar 2017

 

Nyt fra Vennekredsen

 

Fællesspisning 23. marts 2017 – Ældre spiser sammen.

 

 

Lederen informerer

 

 

Adm. medarbejdere flytter til Jebjerg – ved ikke om de forsat kommer på alle centrene.

Rengøringskorps på plejecentrene fremover.

Formanden informerer

 

 

 

Eventuelt

Vennekredsen spørger til kirkekaffe. Rita har vendt det med Elsebeth Hummelgaard, som siger det er givet videre til provsten.

 

Hvad med værdighedspenge til palliativ indretning af midlertidige pladser. Else Marie Hansen, Udviklingssygeplejerske i Skive Kommune er i gang med indkøb.

 

Klippekort kommer på plejecentrene.

Det er besluttet at de 98 kommuner skal i gang med Klippekort til beboere på plejecentre

 

Der er ansøgningsfrist i beg. af marts

Kopi fra ministeriets hjemmeside:

Sundheds- og ældreministeriet indkalder ansøgninger fra kommunerne til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

Nærmere information når vi ved mere.

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her