Referat 31.1.18

Fursundegnens Kontaktråd:

 

Selde Ældrecenter,

onsdag d. 31. jan. 2018, kl. 9.30

 

Tilstede:

Fraværende: Herman meldt afbud

 

Dagsorden                                                     Referat

 

1

Godkendelse af referat fra 13.9.17

 

Godkendt

2

Nyt fra Teamkoordinator

 

Deltog ikke.

3

Arrangementer:

a.Fastelavn,  med dagplejen, fre. 9. febr. om formiddagen.

Beboerne er velkomne i fællesstuen; børnene evt. i dagligstuen  mellem kl. 10.30-11.

 

b. Erindringsdans, 16. marts, kl. 10 – 11.30

musik med Eva Storgård og Benny?

Deltagelse af alle?

Servering?

Hjælp fra medarbejderne?

Mere dans i 2018?

 

c. Generalforsamling: 26/2, 2018 – kl. 14.30: annoncering, orientering/underholdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

 

 

 

 

d. Næste arrangement for beboerne?

Evt. oplæsning fra Skive Bibliotek

 

Vi glæder os til Fastelavn, børnene er velkommen, de kommer kl. 10.

Huset laver saftevand og frugt til børnene og kaffe til de voksne.

Rita melder tilbage med hvor mange der kommer.

 

Erindringsdans den 16/3, ligger fast.

Eva Storgård og Benne kommer. Starter kl. 10 til ca. 11.30.

Vi lave endnu en gang med Erindrings dans i oktober.

 

Generalforsamling har været annonceret to gange.

Kontaktrådet hænger opslag op i lokal området.

Elin Krabbe kommer og fortæller om vågetjenesten.

Borgerrådgivningen kommer og informere om hvem de er og hvad de kan hjælpe med.

Ruth Dein kommer og fortæller om sine barndomserindringer ca. en halv time.

Forplejning: Starter med øl og sodavand. Boller, pålæg, kringle og småkager, kaffe og te serveres senere.

Dirigent: evt. Arne Nannerup eller vælge en på dagen.

Valg: Hanne, Herman, Ingrid og Rita er på valg.

Rita, Hanne og Ingrid stiller op igen.

Herman tage ikke imod genvalg.

Suppleanter: Magrethe vil gerne stille op som anden suppleant.

Birgit stiller ikke op igen.

 

 

 

Økonomi: der er pt. 5155,83 kr. tilbage. Der mangler at blive betalt for beboerblomster til jul.

 

Skive bibliotek tilbyder at ”rykke ud” for at læse op for beboerne. Rita undersøger om biblioteket kan komme ved 14.30 tiden og hvilke dage de kan komme.

 

 

4

Nyt fra Ældrerådet v/ Herman

Referat og Høringssvar fra møde 19.10.17 (udleveres)

 

Referat fra Høringssvar vedr. rekruttering og justering af kompetencekrav blev udleveret.

5

Nyt fra Venneforeningen v/Rita

Nytårsskyts 2017/18

 

Kontaktrådet har betalt 500 kr. til venne- foreningen til nytårs skyts, det gælder for 2017 og 2018. 

Lucia optog var en succes.

6

Leder informerer

 

Vi er i gang med at tage billeder af personaler til at hænge op i huset.

 

Vores demens projekt er afsluttet, der blev også penge til en gyngestol til beboerne.

 

Roslev Ældrecenter er blevet en del af Område 1. Der skal i den forbindelse ansættes endnu en leder, således at Teamledelsen kommer til at bestå af 3 ledere som er ansvarlige for 6 plejecentre.

7

Formand informerer:

a.Mappe/Folder til beboerne og gæstestuer

 

b. Evaluering af:

Invitation til ”Eftermiddagskaffe til be-boerne og pårørende”, tors. 2. nov. kl. 16.00 og

Invitation til ”Julehygge for beboere, pårør-ende og medarbejd., fre. 1. dec. kl. 14.30

 

c. Samarbejde med skolen/dagplejen

    

d. Temadagen 16.11.17 i Roslev, Ældrerådet og kontaktrådene (referat vedhæftet)

 

e. Med baggrund i ovennævnte temadag:  Efterfølgende møde med Elsebeth Hummelgaard, m.fl., 5.12.17  i Selde

      

 

 

 

 

 

 

 

f. Teaterpædgog?

 

Mapperne er blevet rigtig flotte. Den er delt ud til alle beboere og der ligger en mappe på alle de midlertidige pladser. Rita her nogle ekstra mapper. De har kostet kr. 500 som Kontaktrådet har betalt. Mappen erstatter den gamle folder lavet af Lokalrådet.

Venneforeningen har fået deres vedtægter mm. i mappen.

 

Vi inviterede pårørende i november, der kom desværre kun to pårørende. Vi kan evt. gentage dette en gang om året.

 

Julehygge det var en hyggelig dag, gentages næste år.

 

Samarbejde med skolen: den voksne lytter til at børnene læser op.

 

Temadag i Roslev: referat udleveret.

Efterfølgende møde den 5/12 i Selde.

Det var et godt møde. Vedr. avisartikel – Rita fortæller at hun blev ringet op af en journalist.

 

 

Karen Marie har ikke hørt nyt.

 

 

8

Evt.

Teamkoordinatoren må gerne ”stikke hovedet ind” når der er gymnastik osv. bare for at hilse på.

 

Det er selvfølgelig tilladt at være medlem af Kontaktrådet samtidig med man er ansat på ældrecentret. Man deltager i sin fritid.

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her