Referat d. 3.2.2017

Generalforsamling i Fursundegnens kontaktråd:

Selde Ældrecenter fredag den 3. februar 2017 kl. 14.30

 

Dagsorden                                                                          Referat

  1. Valg af dirigent og referent

 

 

 

Arne Nannerup vælges til dirigent og Anne Mette Lynge Sørensen til referent.

 

Arne Nannerup konstatere at generalforsamlingen er rettidigt varslet og derved gældende. Der vælges stemmetællere hvis det bliver nødvendigt

  1. Formandens beretning

 

Rita Riise Pedersen beretter. Se bilag

Anne Mette supplerer med nyt omkring organisationsændringerne der betyder at Inga Jeppesen nu er leder for hjemmeplejen sammen med Doris Bisgaard og Ida Rump og Karen Marie Lidegaard og Anne Mette L. Sørensen er ledere af område 1 som er de 5 centre: Glyngøre, Durup, Selde, Breum og Jebjerg. Derudover er der startet centersygeplejersker på alle centrene – i Selde er det Edel Berregaard. Der er kommet nyt boligselskab pr. 1/1-17, samt ansat 2 pedeller i område 1. Keld Højgaard og Jens Åge Pedersen. Der er spørgsmål til om pedellerne vil blive mere end få mdr. hvilket Anne Mette da helst sikkert tror.

  1. Regnskabsaflæggelse

Regnskab gennemgås og der spørges til forslag til brug af pengene. Enighed om at det er vigtigt at det er hvad beboere og borgere på egnene ønsker. Været glade for musik, så dette opfordres der til stadigt prioriteres. Evt leje af bus, til små ture. Her spørges til bussen i Glyngøre. Når kontaktrådet har mere information om denne kan der evt. planlægges med den. Det er dog kun til beboere på centrene og ikke i borgere der bor i egen bolig udenfor. Der er ved at blive lavet et skriv om hvem der må køre bussen, hvordan med forsikring mm.

  1. Valg af kontaktrådsmedlemmer

 

 

 

 

 

På valg er Betty Clausen og Thorkild Ladegaard.

Ikke andre der stiller op de er derfor genvalgt.

  1. Valg af suppleanter

 

 

 

 

 

 

Birgit Bundgaard fra Junget er 1. suppleant og

Margrethe Møller er 2. suppleant

 

  1. Evt.

Der er intet til evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her