Marts 2019

Nyhedsbrev ang. kunst m.m. marts 2019
I mange af Nyhedsbrevene har der i årenes løb været henvisninger til planen for
områdefornyelse i Selde. Planen startede januar 2011, og nu er afslutningen nær. Det vil være
skønt, hvis rigtig mange vil tage imod invitationen til at deltage i arrangementet i
Fursundhallen nu på tirsdag. Alle husstande i både by og land har fået en invitation i
postkassen, da denne aften angår os alle. Det har været svært at finde en ledig dato, da både
hverdage og weekender er opfyldt af vigtige arrangementer. Men her er invitationen:

Afslutning af områdefornyelsen i Selde

Møde for alle interesserede borgere
Tirsdag d. 19. marts kl. 18,30 i
Fursundhallen

Mødets tema: Hvad har Selde opnået i årene med områdefornyelse, og hvor skal
Selde hen nu?
På mødet vil der være et let traktement i form af håndmadder, kage, kaffe/te
samt øl/vand.
Med venlig hilsen
Tonie Holmberg, udviklingskonsulent, Skive Kommune
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seldeskiltet, der pryder dette Nyhedsbrev eksisterer ikke mere, men kunstneren
Martin R. Olsen har fremstillet et nyt, som efter planen nu skulle have været
placeret ved Seldes indkørsel mod vest. Desværre er opsætningen udsat, da
Martin er syg. Fra områdefornyelsens begyndelse har det været et stort ønske, at
indkørslen til byen skulle være markant. Med Lene Noers skulpturelle møbler på
pladsen ved krydset og Selde-skiltet med pilen, der peger ind i byen, må vi slå
fast, at ønsket er blevet opfyldt.

Margrete Møller
17. marts 2019
PS: Som sædvanlig
rydder vi op på
Fursundegnen 2019. Se
informationer om tid og
sted på de nysopsatte
infoskærme rundt på

Fursundegnen.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her