Læserbrev sendt til Skive Folkeblad

02-02-2015

Læserbrev til artiklen af Merete Just d. 31.01.2015:

Selde og Fursundegnen – en aktiv egn

Bortset fra at Merete Just ikke har styr på sammenhængen i Selde og Fursundegnens mange projekter og deres finansiering, så nævner hun dog i sin artikel fra lørdag d. 31.01.15 nogen af de vigtigste:
Ved Selde Vig, Åsted, blev der rejst et smukt fugletårn og etableret en gangsti langs landevejen.
I forbindelse med Skive Kommunes Områdefornyelse i Selde blev der afholdt et 10-dages debat- og kulturarrangement i september 2012, som vi kaldte ”Liv i Grødemarken”.
Arrangementet, som var tilrettelagt og afsluttet omkring uge 39, fik 165.000 kr. i tilskud - ikke som skrevet 300.000 kr. - holdt budgettet, og var rettet ud af vores område med opfordringen til alle: Kom og vær med! Alt sammen for at skærpe opmærksomheden på Nordsalling.

Det førte til et samarbejde mellem landsbyerne på Fursundegnen.
Midlerne til en fælles hjemmeside var allerede to år forinden i forbindelse med projektet ”Selde – fremtidens landsby” lagt til side, og web-gruppen genoptog arbejdet.

Foreningen for Fursundegnen (FFF) blev dannet i august 2013, og allerede i september kunne Fursundmessen løbe af stablen, ligesom FFF tog initiativ til, at alle interesserede aktive grupper i Skive Kommune organiserede et vælgermøde i Fursundhallen med repræsentanter fra alle partier i november 2013 – og der blev drukket 40 kander kaffe!

Også Skive Kommunes områdefornyelse har bragt megen aktivitet og store forbedringer til området – altid i samråd med borgerne. Dette projekt løber fra 2010 til 2016.

Mange borgere deltog i eller hjalp til med kunstprojekter, som på borgernes ønske opstod i et samarbejde mellem ”Områdefornyelsen i Selde” og Aarhus Kunstakademi.
Der kom kunstnere og kunst til Selde – og masser af omtale i de lokale aviser, i Politiken, Weekendavisen og kunsttidsskrifter samt - for nylig - et besøg af Per Arnoldi i TV-udsendelsen ”Langt Ude”.

Nu er ”Kunst i Selde” finansieret af Statens Kunstfond og andre fonde, og en kendt dansk billedkunstner, Marianne Jørgensen, er kurator på ”Skulpturlandsby Selde 2014-2015 – en platform for skulpturforsøg i det offentlige rum” med 17 tilknyttede billedkunstnere og arkitekter.
Marianne Jørgensen har lige modtaget Danmarks største hæderspris til kunstnere; Anne Marie og Carl Nielsen legatet.

I Selde har vi også privat finansierede ”projekter”: Kulturhuset DaWinti med værksted og kunstnerbolig og butikken Seldeco, som drives af en forening af aktive kunsthåndværkere fra Fursundområdet, samt Smedjestuen, et hyggeligt privatdrevet værtshus.
Cirkusfabrikken nævnes kort i Merete Justs artikel, og de fleste ved, at det er et enestående sted, som nu er omdannet til en fond.

Mange af disse initiativer og aktiviteter – og mange flere, som ikke er nævnt her - er blevet støttet og hjulpet på vej af medarbejderne fra Skive Kommune, som vi har haft et godt og inspirerende samarbejde med.
Det er helt nødvendigt, at ideer og muligheder kan diskuteres med personer, som har indsigt i planlægning og organisation og kender de finansielle muligheder.
Som initiativtagere har vi hverken begreb om eller indsigt i kommunens bogføring eller hjemtagning af støttemidler – og det skal vi vel heller ikke have.

Vi er meget forundrede over Merete Justs regnekunster i forbindelse med projekterne i Selde. Vi har altid kun sat de ting i værk, som vi har fået grønt lys til og altid afregnet de midler, vi har fået.
Mange borgere her har brugt megen ”fritid” på møder, fælles aktioner, hjælp med at gennemføre aktiviteter osv. De må nu se sig selv som nogen, der på mistænkelig vis er blevet ”forgyldt” – sådan kan man dræbe initiativ og virkelyst!

At gøre op i kroner pr. sognebarn i Selde er meningsløst og er vel ikke blevet praktiseret andre steder. Ikke mindst eftersom langt de fleste tiltag er rettet ud af sognet for at skabe interesse og opmærksomhed og tiltrække nye borgere til området.
Hvad er meningen?
Er det bare den gode gamle Per Sme’ med ” …. så spøer han så håånle:
»Hwa nøtt er et te?«

Kjeld Pedersen, initiativtager til ”Liv i Grødemarken”

Gunhild Juhr, presseansvarligt bestyrelsesmedlem af Foreningen for Fursundegnen

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her