Jagten på Sallingholm

22-01-2015

Jagten på Sallingholm, det ”glemte” borganlæg i Åsted.

Torsdag d. 12. februar kl. 19.00 i Købmandsgården i Thorum vil Turi Thomsen fra Muse®um Salling fortælle om de udgravninger, der stod på i september måned nordvest for Åsted.

Hele september måned 2014 samledes ca. 17 arkæologer fra Region Midtjyllands til kulturhistoriske museer dagligt for sammen at udgrave middelalderborg-anlægget Sallingholm ved Åsted i det nordlige Salling.

Den storstilede fællesudgravning markerede i sig selv et stykke Danmarkshistorie, da det var første gang, at ti museer – og så mange arkæologer på én gang – arbejdede sammen for at udgrave en middelalderborg.

Udgravningerne er en del af Projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”, hvis formål ”er at trække middelalderborgene ud af glemslen og inddrage alle interesserede i den store, nye fortælling om borgene, så de atter bliver en levende del af vores fælles kulturarv.”

Sallingholm er med et fagudtryk et ”anonymt borganlæg”. Det betyder, at man ikke ved, hvornår og af hvem borgen blev opført, eller hvad dens funktion var. Det var bl.a. disse spørgsmål, som arkæologerne ved den store fællesudgravning, håbede at finde svar på.

Turi Thomsens foredrag kommer til at handle om de seneste resultater fra udgravningen på Sallingholm, herunder et sammendrag fra et nyligt afholdt fagseminar på Moesgård, hvor de foreløbige resultater fra de indblandede faggrene blev præsenteret.

Hvad kom der ud af udgravningen? De arkæologiske tolkninger suppleret med de nyeste dateringsresultater. Blev man klogere? Hvad fik man af ny viden om stedet, og er der noget af den viden, der også gælder andre borganlæg?

Sidst, men ikke mindst, vil Turi Thomsen også komme ind på, hvilke perspektiver, der ligger i undersøgelsen – kan man gøre mere på stedet og i så fald hvad?
Foredraget bliver suppleret med billedemateriale m.m.

Flere oplysninger kan findes på projektets hjemmeside www.middelalderborge.dk

Arrangører: Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard og Sundsøre Lokalhistorisk Forening

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her