Generalforsamlings referat

06-03-2015

Der har været afholdt generalforsamling i Thorum-Junget -Grættrup pensionistforening, i Thorum Gl.Købmandsgård d. 3.marts 2015. Der var mødt 20 medlemmer.

Formandens beretning omfattede, at foreningen var ved at blive opløst, da den tidligere kasserer døde. Ingen havde kræfter til at fortsætte. De vanlige 14 dages aktiviteter fortsatte med kortspil og bl.a. fremvisning af videoen fra Jenle "Ulvens Søn". En ekstraordinær generalforsamling i efteråret fik nye kræfter ind i bestyrelsen og en ny kasserer udpeget.

Året gav et mindre overskud på godt 3.100 kr og formuen er opgjort til knap 11.000 kr, som står på en konto i Spar Nord. Årskontigentet er stadig uændret 50kr per medlem.

Der blev fremlagt og vedtaget nye vedtægter, som er bearbejdet i løbet af foråret. De oprindelige vedtægter var bortkommet i forbindelse ved den tidligere kasserers død.

Det var nødvendigt med nyvalg til formand, da formand Margrethe Torp ikke ønskede genvalg. Johan Knickrehm blev enstemmigt valg. Valg tilbestyrelse blev genvalg til Inger Svendsen og nyvalg til Svend Erik Jensen og som revisor blev Erik Høgh genvalgt. Der blev ikke valgt suppleanter.

Arrangementskalenderen blev gennemgået, og den er udvidet med BOB-spil, rafleturnnering, skak, udover bowling, kortspil og udflugter, hertil grillfest og julefrokost.

Den nye formand takkede for god ro og orden og for valget. Der lød en stor tak til Margrethe for sit formandskab for pensionistforeningen, og de fremmødte gav stor applaus.

Generalforsamlingen sluttede med de traditionelle gule ærter med medisterpølse, kogt flæsk og senere kaffe.

Den nye formand bød på snaps til ærterne, og der var mulighed for at købe øl og vand.

Den nye formands ønske er, at der vil blive en endnu større tilslutning fra alle pensionisterne i de tre landsbyer, så det sociale netværk yderligere udbygges og forstærkes. Aktiviteter i området kan læses på  www.fursundegnen.dk

Ref.:   Johan A.J.Knickrehm

Pensioneret major i Flyvevåbnet

Møgelthorum

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her