skolereformen

22-09-2014

Skolereformen tager form på egnen. Fursundskolen er i god indkøring af reformen. Forarbejdet lå i det tidlige forår, og sommerferien har ligeledes båret præg af, at efter ferien skulle det nye system tages i brug.

Formen, arbejdstiden, blev tidligt sat på plads. Mødetid 7.45 så der er tid til at tjekke mails og snakke med en kollega. Sluttider varierer gennem ugen med et par lidt senere eftermiddage, der giver mulighed for skole/hjem samtaler. Der er tilfredshed med dette arrangement, blot skal lærerne vænne sig til hurtig omskiftning mellem aktiv undervisning og derefter straks at kunne koncentrere sig om forberedelse-aktiviteten.

Indholdet, det faglige, er ligeledes bedre arrangeret. Timernes længde er nu 60 min, der giver mulighed for at arbejde grundigere og uden tidspres. Der er  kun 2 udringninger om dagen, så lærerne kan afslutte uden at eleverne allerede er på vej ud af døren. Der er udedag om onsdagen. Og da det nu kun er dansk-, matematik- og historie-timer, der skal optælles, kan en sådan udedag afsluttes med, at en oplevelse på dagen kan gennemgås af det fag, der forklarer sagerne. Dermed bliver det nysgerrigheden og sammenhænget, der styrer læringen, og ikke timetællingen.                                                                                              En anden god ting er, at der er blevet plads til morgensamling med årstidssange, styret af lærerne på skift. Dog har en af skolelederne fredag morgen, hvor aktuelle samfundsforhold bliver fremlagt i børnehøjde.

Lektiecafe. For de ca 45 børn i 0.-3. klasse er der afsat  en halv time, mens der for de øvrige klasser er afsat 3/4 time. Begge hold har 3 lærere tilknyttet. Bagtanken er, at børnene skal have et minimum af hjemmearbejde. De mindre klasser skal fortsat øve læsning hjemme, og de større klasser skal have noget at forberede, så man er i vanen til den kommende studietid, der  ligeledes indebærer en hel del hjemmearbejde.

Understøttende undervisning. På skolen tolkes dette som det, at bringe det fagligt lærte i relation til den virkelige verden. Mon ikke det skulle give nogle AHA oplevelser? Udedagen er en sådan sag. Det kan også være at det nye man har lært i de første 45 min, bliver til individuel gransken de sidste 15 min med evt lærerassistance. Det er samkøringen af nogle fag i 3.-4. og 5.-6. klasserne, hvor der er en ekstra undervisningsassistent på.

SFO er nu i høj grad integreret. Faggruppens resourcer på det kreative, det sociale og der bevægelsesmæssige trækkes ind i relevante timer.

Lærergruppen har givet sig prøvetid med denne ordning frem til efterårsferien, men allerede nu synes den at være så positiv, at der måske kun bliver tale om justeringer.

Tillykke med det!

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her