Juni 2015

Nyhedsbrev ang. kunst med mere juni 2015

Siden sidste nyhedsbrev udsendt i marts har verden ikke stået stille heller ikke her i Selde. Som aftalt er de midlertidige værker af Thomas Wolsing og Sara Willemoes Thomsen placeret henholdvis i svinget overfor Møllegården og på marken øst for Østerled fjernet. 30. april startede Camilla Berner et projekt kaldet: ”Den vandrende buket” og så vidt vides er den nu på vej ud af Skivevej. Projektet vil ende ud i en bog og en plakat, der vil blive en dokumentation af blomsterfloret i Selde fra sidst i maj til midt juli.

I det følgende anvendes teksten fra Gunhild Juhrs beretning om Borgermødet den 26. maj.

Mange vellykkede tiltag på Fursundegnen
På borgermødet i Fursundhallen tirsdag aften kunne deltagerne gå tilfredse hjem. I mødet deltog Jens Eskildsen, Flemming Schwarts og Kent A. Larsen fra Teknisk Forvaltning, forfatter Marianne Jørgensen, skoleleder Gert Slyngborg fra Fursund Skole og billedkunstner Lene Noer, som var projektleder i Masterclassprojektet i Selde, arkitekterne Kasper Sørensen og Lauritz Rask samt borgere fra Selde, Åsted, Junget og Thorum. Margrete Møller fra Selde førte som ordstyrer forsamlingen gennem dagsordenens mange punkter. Alle de nævnte gæster fortalte om de projekter, de havde været involveret i eller ville gennemføre i området.

Tilbageblikket er overraskende, fordi mængden af tiltag i området er imponerende og omfatter meget forskellige projekter, mange med intensiv deltagelse af borgerne i området og mange under ledelse af Teknisk forvaltning. De rækker fra udbygning af Fursundhallen, over fugletårn og stier, nye pladser og mødesteder til kunstprojektet i samarbejde med Aarhus Kunstakademi og Fursundløbet, til september for nu fjerde gang. Disse, delvis afsluttede projekter berettede Marianne Jørgensen og Jens Eskildsen om.
Også de mere private tiltag, som Da Winti, Kunstnerboligen og forretningen Seldeco er med til at tegne et spændende billede af mulighederne i Selde. Foreningen for Fursundegnen, som arbejder for at skabe et samarbejde mellem de fire landsbyer på egnen, er opstået som resultat af aktiviteterne i områdefornyelsen. Den er en vigtig faktor for den fremtidige udvikling, da den initiere eller støtter egnens mange aktiviteter.

Skoleleder Gert Slyngborg berettede om det store undervisningsprojekt, som gør Fursund Skole kendt i den pædagogiske verden i hele landet. En kombination af udeskoleundervisning og læring støttet af it-brug i form af tablets med produktive apps, kamera og mikrofon udvider skolens læringstilbud til eleverne på bedste vis.

Også beskrivelsen af billedkunstner Lene Noers værk på udsigtspladsen ved krydset Furvej /Fursund Landevej var udførlig og interessant. Mange har spurgt til planerne for dette sted. Lene viste billeder af en ”skulpturel møblering” i form af et stort rundt bord med otte taburetter støbt i sort beton i brugsvenlige mål. De bliver udsmykket med graphic concrete (betongrafik). Tilhørerne takkede ja til hendes forslag.
Et meget omfattende projekt ”Mod her” arbejder på en skulpturel omdannelse af funktionsforladte ejendomme på landet. På ejendommen Jungetvej 33, vil landskabsarkitekterne Sørensen og Rask omdanne en gammel gyllebeholder og området omkring den til shelters i en landskabshave. Dette projekt bliver til i forbindelse med Skulpturlandsby Selde 2015. Der bliver gode muligheder for at være med i dette arbejde for interesserede, ligesom mange borgere på egnen allerede er med som mentorer for kunstnere, som deltager i årets store kunstudstilling d. 4. og 5. september: ”Skulpturlandsby Selde 2015– en platform for skulpturforsøg i det offentlige rum” med kurator Marianne Jørgensen fra Aarhus og 17 deltagende billedkunstnere og arkitekter.

Anne Berggreen, formanden for Foreningen for Fursundegnen, præsenterede kort efterårets program og fremhævede en stor event. Det drejer sig om ”Landsbytræf 2015”, som med tilknytning til ”Kulturby Aarhus 2017” finder sted i Fursundhallen i Selde den 1.nov. At Fursundegnen blev valgt skyldes ikke mindst foreningens medvirken i forskellige arbejdsgrupper. Det anses for at være en klog strategi, at små landsbyer slutter sig sammen for at skabe udvikling.

Det bliver jul igen, og Ruth Damgaard fra Selde Aktivitetsforening viste billeder af en juledekoration, som smedene i Thorum vil lave evt. til alle landsbyer på Fursundegnen – det blev godtaget af tilhørerne.
Efter en god kop kaffe og lækker hjemmebagt kage, havde deltagerne lejlighed til skriftligt at udtrykke deres opfattelse af de forskellige afsluttede projekter og notere forslag til fremtidige aktiviter.

Dermed var tiden også gået, så det sidste og vigtige punkt på dagsordenen: Sammenkobling og videreudvikling af fremtidige aktiviteter på Fursundegnen måtte udskydes. Med henvisninger til øget brug af den fælles hjemmeside (www.fursundegnen.dk) og uddeling af brochuren Fur og Østsalling med mange informationer – ikke kun for turister – sluttede en meget interessant aften.

Grundlovsdag kunne Seldeco fejre et-års fødselsdag og folkene bag kunne med glæde se tilbage på et meget vellykket eksperiment. Det er lykkedes at indfri håbet om at skabe en forretning med kunst og kunsthåndværk af fin kvalitet og derudover åbne for et mødested med plads til snak, samvær og evt. en kop kaffe.

Lørdag den 6. var pladsen ved den tidligere tømmergård ramme for et herligt arrangement, som uddeleren og bestyrelsen for Selde Brugs stod for, assisteret af kokken, Klavs Holm, kendt fra fjernsynet. I smukt vejr blev der grillet og fremstillet lækker mad, som blev nydt inde i den store bygning, som bliver anvendt i forbindelse med skolens udeundervisning. Det festlige arrangement kunne forlænges med et besøg i Smedestuen og måske med en lille svingom til levende musik i det tilstødende telthus.

Snart inviteres der igen til musik i Cirkusfabrikken. ja der spilles på mange strenge herude i Grødemarken.

Margrete Møller 8. juni 2015

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her