Fursundegnens kontaktråd for ældre og handicappede

Fursundegnens Kontaktråd

 • har besluttet, at fra januar 2017 kan dagsordener og referater ses på Fursundegnen/foreninger.dk

men hvad er et kontaktråd, og hvad står vi for?

Helt kort kan det siges, at vi har til huse på Selde Ældrecenter og er:

 • Talerøret for ældre i området, fra Åsted til Sundsøre (distrikt 1, i hjemmeplejen),til Skive kommune

 

Fælles formål for kommunens kontaktråd(vedtægt §2):

 • At bidrage til at styrke de ældres livskvalitet gennem dialog med de ældre i lokalområdet om deres ressourcer, ønsker og behov.
 • At samarbejde med lokale frivillige og foreninger om initiativer til gavn for de ældre, herunder formidle kontakt mellem ældre, frivillige og foreninger.
 • At medvirke til en dialog mellem henholdsvis brugere / pårørende og ledere / medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen om tilrettelæggelse af den kommunale service.
 • At gå i dialog med Ældrerådet om de ældres forhold i lokalområdet og i kommunen som helhed.
 • At medvirke i en dialog med byråd og forvaltning.

 

Som vi har oversat til:

 • Vi vil gerne i snak med de ældre for at høre, hvad de har af ønsker for et godt og værdigt ældreliv
 • Vi samarbejder med Venneforeningen til Selde Ældrecenter om arrangementer for beboerne og for de ældre på Fursundegnen, og vil gerne udvide det med frivillige organisationer – menighedsråd, idrætsforening, fursundforeningen mm.
 • Vi vil gerne være bindeled mellem centrets beboere og deres pårørende til ledelsen og med-arbejderne. Ligeledes til brugerne af hjemmeplejen
 • Derudover bliver vi hørt, når kommunen har større ændringer inden for ældreområdet, f.eks. da den nye Ældre- og værdighedspolitik blev udformet i 2016.
 • Vi afgiver høringssvar til kommunens budget

 

Bestyrelse:

Formand

Rita RiisePedersen, Rimmevej 13, Selde

7870 Roslev

64 86 10 88 / 30 51 55 18

rrpedersen@fibermail.dk

Næstformand/

Tovholder for arrangementer

Betty Clausen

97597019

Kasserer/

Behjælpelig med skrivelser mm

Hanne Hedegaard

61 33 90 12

Sekretær

Anne Mette Lynge Sørensen

 

Kontakt til Ældrerådet

Herman Jensen

40 14 58 92

Tovholder for arrangementer

Ingrid Svenningsen

20 91 38 50

Opslag i lokalområdet

Thorkild Ladegaard

97 59 37 95 / 50 36 61 60

Suppleanter

Birgit Bundgaard

 

 

Margrete Møller

 

 

Jeg svarer gerne på spørgsmål: Rita RiisePedersen, tlf. 64 86 10 88 / 30 51 55 18  eller  rrpedersen@fibermail.dk

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her