Februar 2015

Den sidste dag i januar lørdag den 31. hentede jeg Skive Folkeblad i postkassen, og mine øjne faldt straks på en overskrift, der med det samme førte videre til en dobbeltside med fine billeder fra Selde, men også med en tekst, der omhandlede Selde og jonglerede med tal og udsagn, som det var svært at forholde sig til.

Første reaktion var en følelse af at blive hængt ud og beskyldt for noget i retning af bedrageri. Komisk var det dog at se side 11, hvor den halve side viste et fint billede af Åndehullet med følgende tekst: Åndehullet er blandt de steder i Selde, der er blevet fornyet som følge af ”Selde – en af fremtidens landsbyer.” Åndehullet har slet ikke været en del af fornyelsen.
Derimod har vi i Selde fået fornyet og forbedret en masse andre forhold, som var på ønskelisten, der fremkom i det forberedende arbejde 2010 med folk fra Skive Kommune som tovholdere.
Arbejdet resulterede i, at Skive Kommune i januar 2011 godkendte:
Selde – Landsbyen med profil – fra afvikling til udvikling! og gav grønt lys til programmet for områdefornyelse, der ville strække sig over 5 år fra 2011 til 2016. Med tidsperspektivet var der mulighed for at justere undervejs.
Der er blevet afholdt møder med deltagerne i arbejdsgrupperne omkring områdefornyelsen og deltagere fra Skive kommune repræsenteret ved arkitekt Jens Eskildsen, Flemming Schwartz og Kent A. Larsen fra Teknisk forvaltning samt Mogens Dam Lentz SBS Rådgivning.
Som deltagere har vi drøftet de enkelte opgaver og er blevet orienteret om økonomi, diverse tilladelser, der skulle indhentes, tekniske forhold, tidsplanen m.m.

De områder, der er blevet arbejdet med, har udspring i de emner, der fremkom ved det første møde den 25.08.2010, hvor ca. 125 borgere var samlede og kunne give deres mening til kende.
Jeg vedhæfter oversigten, og så kan du som læser vinke af, hvad der er blevet klaret på nuværende tidspunkt, og hvad der mangler, og opdage, at nogle få delemner måske ikke kommer med eller fremstår i en ny form.

Du kan hente oversigten her

I forhold til områdefornyelsesprojekter i andre landsbyer adskiller vores program sig ved at vægte kulturelle og sociale initiativer meget højt. Det er denne del af programmet, som har dannet grundlag for, at vi er kommet på landkortet i en grad, vi ikke havde forestillet os. Fra at blive betragtet som et stillestående samfund, har vi og andre opdaget og oplevet, at det også er et samfund med dynamik. Liv i Grødemarken med dens mangfoldighed af arrangementer, alle med udgangspunkt i og relation til vores herlige område, var en opkvikker for hele egnen. Dette blev fulgt op af Fursundmessen, der på fremragende vis viste, hvor meget vi har at byde på.

Vi har været meget heldige med, at Skive kommune indenfor rammerne af områdefornyelsen indgik en aftale med Århus Kunstakademi ang. kunst i det offentlige rum. En aftale, der udviklede sig til Projekt Kunst i Selde med masser af oplevelser, opmærksomhed – og kunst, der nu rundt i byen sammen med de mange tiltag fra den øvrige del af byfornyelsen er med til at gøre Selde til en smuk, spændende og interessant landsby at bo i og komme på besøg i. Det er et ønske for os, at Fursundegnen sammen med de øvrige landsbyer i Salling kan være med til udadtil at fortælle om en del af Danmark, der til sammen er et spændende område at besøge som turist og som bosætter.
Kunstprojektet videreføres nu i projektet Skulpturlandsby Selde – en platform for skulpturforsøg i det offentlige rum. De næste nyhedsbreve vil fortælle mere herom.

Jeg medsender et læserbrev, der kommenterer og forholder sig til ovennævnte artikel i Skive Folkeblad.

Læserbrevet kan hentes her

Opfordring til eventuelle skeptikere: Overvej, hvordan Selde ville se ud uden resultaterne af områdefornyelsen.

Margrete Møller 3. februar 2015

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her