Foreninger

Egnen har mange foreninger, se under punktet   FURSUNDEGENEN/ hvor vi mødes.

Dette punkt vil indeholde foreningernes bestyrelser og referater fra generalforsamlinger, efterhånden som de indgår til redaktørerne.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"