Dagsorden møde i kontaktrådet

Konstituerende møde i Fursundegnens Kontaktråd

 

Selde, den 15. marts 2018, kl. 14.00 i fællesstuen

 

Fraværende:

 

Dagsorden                                Referat:

Velkommen til Anni, Anne Mette og Hanne

 

Konstituering

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

 

Fællesmøde ons 2. maj i Glyngøre

Dg.pkt. senest 26. marts

 

Fordeling af opgaver 

.

 

Mål for 2018

 

Pjece

Mappe tilgængelig i centret

Hvordan med vores formål

 

Evaluering af generalforsamlingen

Beboere med?

 

Suppleanter med til møder

 

Erindringsdans fre. 16.3. kl. 10 – 11.30

Eva og Benne Storgaard

 

Nyt fra Ældrerådet

.

 

Nyt fra Vennekredsen

 

Lederen informerer

 

Formanden informerer

 

 

Eventuelt

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"