Velkommen til Fursundegnen

Formanden har ordet:  

SMÅT ER GODT - STORT ER STÆRKT.

Høsten er gåët ind - og dermed er første halvår forbi. og hvad skete så?:

Som overskriften antyder, så er vi glade for, at vi ikke er større end vi kan finde hinanden over sognegrænserne og sammen få ting til at ske. Vinterens mange generalforsamlinger viste klart, at der er mange, mange underholdninger for os på egnen. Dermed har mange personer været igang. Århus 2017 Grassland har været vældig aktiv, og har haft brug for mange arme.

Så gælder det om at finde hinanden, for flere folk har flere kræfter. OG stort er nemmere at "ramme" end småt, og derfor kommer der henvendelser til Foreningen Fursundegnen. Foreningen, der fungerer som paraply for egnen i forhold til forskellige emner kommende udefra, har på den måde fået henvendelser.

1.  det kendte fra Skive kommunen:  Tilflyttere:  modtagelsesprocedurer for tilflytterne. Vi inspirerer hinanden i Fursundrådet, og der er kommet mere styr på nogle forhold.

2. Henvendelse om at deltage i at blive en Klyngelandsby.  Det er vi ikke parat til endnu. Vi betragter os mere som en social paraply.

3. Biblioteket vil gerne have mere kontakt med os, her udenfor Skive by. Indledende møde har fundet sted.

4. Mere fibernet kan nedlægges. Der er tilbud fra kommunen om assistance til det arbejde vi selv skal lave i form at et projekt. Projektet skal indsendes til Energistyrelsen til en samlet udbyderrunde i landet med financiering fra staten. Det er et meget stort arbejde, at  finde hvor og hvem der mangler og vil med, så Foreningen har været til møde med kommunen om dette emne, for at finde ud af hvormeget vi og de skal gøre. Mer info kommrer.

Indtil videre har sommeren givet os godt dansk sommervejr, så vi både har til inden- og udendørs-aktiviteter. Følg med her på Kalenderen eller på Facebook:-  Foreningen for Fursundegnen.

 

 

 

                                Velkommen til FURSUNDEGNEN:

Fursundegnen består af de fire sogne Junget, Selde, Thorum og Åsted med tilhørende opland. Hver landsby har sin gamle historie og forskelligheder, men fælles for os er, at vi er beliggende i Skive kommunes nordøstlige hjørne med Limfjordsvand og udsigt. Vi synes, vi bor et dejligt sted. Derfor fandt vi sammen i et fællesskab, for at bevare og udbygge vores egn.

Denne side vil hermed vise vores herligheder og de mange aktiviteter, der finder sted rundt om, alt arrangeret af frivillige.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"