Velkommen til Fursundegnen

Formanden har ordet: 

De lange vinteraftner ??

Tja, vintermørket synes langvarrigt - men aftnerne flyver afsted. Februar måned er kort, for kort.

Skolerne har vinterferie, og der er både flere omgange fastelavn, der er sportsarrange-menter og der er flere generalforsamlinger og så egnens REVY, hvor lokalerne snart er for små til alle de interesserede.

Samtidig er der kog under andre arrangøres aktivitetsgryder, vent bare til marts.

Hvis man betragter alle disse arrangementer som skovens løvtag, så har de alle en stamme, som sørger for at holde løvet levende og smukt. Sådan er det med "stammerne" = foreningernes bestyrelser. DERFOR - for at holde træstammerne levende, sørg for at vande:   ros dem, giv dem ideer, giv en hånd med ved arrangementerne og giv dem lidt frihed ved selv at tage en plads. Hvis vi deles om det, holder de det ud.

Så vi ses - hele tiden - i alle landsbyerne..

                                                 

 

                                Velkommen til FURSUNDEGNEN:

Fursundegnen består af de fire sogne Junget, Selde, Thorum og Åsted med tilhørende opland. Hver landsby har sin gamle historie og forskelligheder, men fælles for os er, at vi er beliggende i Skive kommunes nordøstlige hjørne med Limfjordsvand og udsigt. Vi synes, vi bor et dejligt sted. Derfor fandt vi sammen i et fællesskab, for at bevare og udbygge vores egn.

Denne side vil hermed vise vores herligheder og de mange aktiviteter, der finder sted rundt om, alt arrangeret af frivillige.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"