Velkommen til Fursundegnen

Formanden har ordet:  

Kunst af Birgitte E.Kristensen: Gamle sten fra nedrevne huse får nyt liv og ny mening - i Junget

SMÅT ER GODT - STORT ER STÆRKERE.                                                                           novb 17

Langt væk - ude på landet, hvad er der at komme efter?  Sker der noget?  er alt i forfald?

Nogle mener det - men det er længe siden, de har været på disse kanter!!

Jov da, det sker noget og forfaldet bliver væk - takket være kommunens nedrivningspulje og beboernes ønske om at bevare byen pæn.  Og sker noget? - jov da, vi har haft en særdeles travl sommer og nu kommer den travle víntersæson med de mange tilbud.

Men man skal selvfølgelig komme og se det, opleve det og frydes over eller undres over at det kan lade sig gøre.  Vi vil hjertens gerne vise både politikere, sagsbehandelere og kommunens øvrige beboere, at her er værd at være og leve et aktivt liv, vi selv er med til at skabe. For ingen gør det for os!

Ydermere vurderer specialister i Udkantsdanmark, at udkanten er ved at blive hjemkanten. Godt nok flytter de unge til byen for at uddanne sig, men unge familier er begyndt at flytte ud - i luft, til mere plads og til et roligere liv. Og  det gælder også det 'grå guld'.

For os er det synligt. De sidste 3 år er forskellen på døde og fødte børn et minus på kun 3. Og vi kan registrere, at unge familier er flyttet til. Nu gælder det så at få børnene i Selde skole, så tag jer godt af jeres nye naboer, også før de flytter rigtigt ind. Kan hænde, de lige har brug for god iformation. Alle borgerforeninger vil gerne vide hvor, så vi kan overrække dem en velkomst.

     

 

                                Velkommen til FURSUNDEGNEN:

Fursundegnen består af de fire sogne Junget, Selde, Thorum og Åsted med tilhørende opland. Hver landsby har sin gamle historie og forskelligheder, men fælles for os er, at vi er beliggende i Skive kommunes nordøstlige hjørne med Limfjordsvand og udsigt. Vi synes, vi bor et dejligt sted. Derfor fandt vi sammen i et fællesskab, for at bevare og udbygge vores egn.

Denne side vil hermed vise vores herligheder og de mange aktiviteter, der finder sted rundt om, alt arrangeret af frivillige.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"