Velkommen til Fursundegnen

 

Formanden har ordet:

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Vil vi vores landsby, så skal vi og jeg mener - VI - gøre noget. Hvis VI ikke bestemmer, hvad vi vil, så sker der intet!  og er det hvad VI vil?  Kan nogen af os forestille os, at livet i vores landsby gik i stå? - og landsbyer som Durup, Breum og øen Fur fortsatte med at udvikle sig? Hvor bliver vi af i landskabet?

Kommunen har "budt op til dans", og i den anledning var en del af Tordensskjolds soldater samlet (invitation til jer alle var opslået), for at forberede os og vores meninger om, i hvilken retning vores egn skal udvikle sig.   Nu var gruppen med de kendte ansigter så dem, der kan bestemme, og er VI tilfredse med det, og hvad har de bestemt??   Men hvis alle landsbybeboer siger NÅ, så går gruppen videre, så langt kræfterne slår til, for ingen af os bliver yngre.

Vi når ikke at holde særskilt møde med kommunen før ferien, og kan afvente udspillet fra centralt hold - hvis vi vil denne hjælp til fortsat udvikling af egnen, hvilket vi selv skal gennemføre. Det behøver ikke at være stort;  mange små klodser kan blive til en stor bygning, og jo flere, der kommer med ideer og en hånd, jo mere kan vi se, vi flytter os og DET BLIVER ENDNU MERE SJOVT, NÅR DU DELTAGER.

 

 

 

                                Velkommen til FURSUNDEGNEN:

Fursundegnen består af de fire sogne Junget, Selde, Thorum og Åsted med tilhørende opland. Hver landsby har sin gamle historie og forskelligheder, men fælles for os er, at vi er beliggende i Skive kommunes nordøstlige hjørne med Limfjordsvand og udsigt. Vi synes, vi bor et dejligt sted. Derfor fandt vi sammen i et fællesskab, for at bevare og udbygge vores egn.

Denne side vil hermed vise vores herligheder og de mange aktiviteter, der finder sted rundt om, alt arrangeret af frivillige.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"